Lukion pelikirja

Lukion pelikirja on toimintakulttuurin kehittämisen pelikirja, jossa avataan keskustelua ja esitellään ratkaisuja kaikille lukiouudistuksen pyörteissä.

 

 

Uusi toimintakulttuuri rakennetaan yhdessä

Uusi toimintakulttuuri rakennetaan yhdessä

Lukiouudistuksen voi kiteyttää neljään hienoon sanaan. Kaikki alkaa opiskelijan hyvinvoinnista, joka on innostumisen ja oppimisen perusedellytys. Yhteisöllisyys rakentaa pedagogisesti vahvan ja yhtenäisen toimintakulttuurin. Laaja-alainen sivistys ohjaa tarkastelemaan nykymaailman monimutkaisia ilmiöitä yhdistäen eri tieteenaloja ja näkökulmia. Verkostoituminen ja yhteistyö asiantuntijoiden ja työelämän kanssa motivoi ja sitouttaa opiskelijoita, ja tuo opiskeluun konkretiaa.

 

Toimintakulttuuri muuttuu yhdessä tehden ja muutosta jaetusti johtaen:

 • Oppilaitosjohdon ja rehtoreiden muutosmatka kohti uutta toimintakulttuuria alkaa kehittämiskohteiden sanallistamisesta ja yhteisen näkemyksen rakentamisesta. Ilman yhteistä näkemystä nykytilasta, kehittämiskohteista ja vahvuuksista toimintakulttuuria on mahdotonta systemaattisesti johtaa.
 • Opettajan rooli muuttuu tulevaisuuden lukiossa kohti oppimisen ohjausta ja tukea. Laaja-alaisen osaamisen varmistaminen vaatii uudenlaisen oppimiskulttuurin kehittämistä ja omaksumista.
 • Opiskelijan hyvinvointiosaamisen kasvattaminen on uudistuksen ytimessä ja kaikkien vastuulla. Hyvinvoiva opiskelija kasvattaa laaja-alaista osaamistaan ja omaa hyvät jatko-opiskeluvalmiudet.

 

Tutustu Lukion pelikirjaan (pdf).

Ratkaisuja lukiouudistuksen tueksi

Ratkaisuja lukiouudistuksen tueksi

 • Opiskelijan hyvinvointi -itseopiskelumoduuli
 • Kohti yhteisopettajuutta -valmennus
 • Työyhteisön pelikirja -valmennus
 • Oppimisen ohjaus -valmennus opettajille
 • Laaja-alaisen osaamisen polut
 • Verkostoyhteistyön perusteet -itseopiskelumoduuli
 • Johtamisen vuosikello
 • Rakentamo – johtamisen tuki digitaalisena palveluna

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.