Johtamisen kehittämisen tuki

Johtamisen kehittämisen tuki

Toimintaympäristömme jatkuvat muutokset haastavat meitä kaikkia uudistumaanValmiiden päätösten sijaan haluamme vaikuttaa, kokea yhteisöllisyyttä ja osallistua. Yhteisöllisyys edellyttää uudenlaista johtamista. On opittava uusia, yhteisöllisiä toimintatapoja ja uudenlaista vuorovaikutuskulttuuria.   

 

Koulun rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Kouluissa uudistumistarve haastaa erityisesti johtamisen käytänteitä. Digitalisaatio tarjoaa monia vaihtoehtoisia työkaluja uudenlaisen ja osallistavan toimintakulttuurin rakentamiseen. Johtamisen uudistaminen on mahdollista.  

 

Tutustu palveluihimme alla. 

Visiomme

Jaettu johtajuus mahdollistaa onnistumisen

Olemme siirtyneet osallisuuden ja yhteisöllisyyden aikakauteen. Aikaan, jossa yhdessä tekeminen ja tiimimäinen työ korvaavat yksin tekemisen ja siilomaisen toiminnanYhteinen päämäärä, kieli ja tiimimäinen johtamisen malli varmistavat kaikkien toimintaa ohjaavien tavoitteiden toteutumisen. 

 • Periaate 1: Jaettu johtajuus on yhteisöllinen johtamisen malli, jossa kaikki toiminnan tavoitteet asetetaan yhdessä ja toteutusvastuu jakautuu tiimeille. Tavoitteiden asettamisessa yhteisöllisyys ja osallisuus varmistavat sitoutumisen yhteiseen päämäärään.  
 • Periaate 2: Yhteisöllinen ja vahva toimintakulttuuri varmistaa strategian toteutumisen ja tekee päätöksenteosta nopeampaa ja läpinäkyvämpää. Luottamus ja tunne oman tekemisen merkityksestä lisäävät hyvinvointia ja vahvistavat koko organisaation kykyä toimia jatkuvassa muutoksessa. 
 • Periaate 3: Johtaminen asettaa suunnan ja mahdollistaa uudistumisen. Johtamisen käytänteiden ja toimintamallien kehittäminen on mahdollista, mutta edellyttää onnistuakseen vuorovaikutteisen teknologian hyödyntämistä. Teknologian kautta voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tuottaa tietoa johtamisen tueksi. Digitaalisen ajan johtaja oppii jatkuvasti ja uudistuu.

Johtamisen vuosikello -valmennus

Kuvaus

Fasilitoidun ja digitaalisesti tuetun valmennuksen aikana koulun johtoryhmä ja tiimivastaavat mallintavat ja määrittelevät yhdessä jaetun johtajuuden käytänteet. Prosessi sopii hyvin mm. yhtenäiskouluille ja isommille yksiköille, joissa koulun toiminta- ja johtamiskulttuuria halutaan kehittää vahvempaan ja yhteisöllisempään suuntaan.

Sisältö

Valmennus alkaa rehtorin ja johtoryhmän haastatteluilla, jonka jälkeen jokainen osallistuja saa ennakkovalmistautumisen tueksi itseopiskelumoduulin. Aloitustyöpajassa mallinnetaan nykytilan kehittämiskohteet ja tulevaisuuden tahtotila jaetun johtamisen käytänteille. Valmennuskokonaisuus vaihtelee muutamasta kuukaudesta kokonaiseen lukuvuoteen. Lähivalmennuksen kesto on 3-6 tuntia ja lähitapaamisia on prosessin aikana 4-5 . Digitaaliset itseopiskelumoduulit tukevat itsenäistä työskentelyä koko valmennuksen ajan.

Tavoitteet

 • Rakentaa koululle kestävä jaetun johtamisen malli (roolit, vastuut, yhteinen tapa toimia).
 • Rohkaista tiimivastaavia ja tiimien vetäjiä hyödyntämää osallistavia johtamismalleja.
 • Kehittää digitaalista johtajuutta ja hyödyntää teknologiaa johtamisen tukena.

Kuuntele lisää aiheesta:

 

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku

Kuvaus

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku yhdistää digitaaliset, valmentavat sisällöt, fasilitoidut työpajat ja johtoryhmän sparraukset tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Valmennus on suunnattu kaikille toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille.  

Sisältö

Valmennus antaa osallistujille hyvät perustiedot johtamisen uudistamisen polulla. Valmennuspolun kokonaiskesto on kaksi kuukautta ja valmennus sisältää itseopiskelumoduulit ja niihin liittyvät tehtävät (noin 1015 h itsenäistä työskentelyä)  sekä 3–4 fasilitoitua ja ohjattua työpajaa osana valmennuskokonaisuutta. 

Teemat

 • Toimintakulttuurin johtamisen perusteet  
 • Digitalisaation perusteet ja oppimisen digitalisaatio 
 • Yhteisöllisyyden johtaminen  
 • Jaettu johtajuus ja tiimien johtaminen 
 • Digitaalinen johtajuus ja itsensä johtamisen perusteet  
 • Osaamisen johtaminen  
 • Tulevaisuustaitojen ja oppimiskulttuurin johtaminen

 

Positiivinen palaute valmennuspolusta kertoo teemojen ajankohtaisuudesta ja tarpeellisuudesta: 

 • ”Hyvä ja hienosti rakennettu valmennus!”  
 • ”Innostavaa ja resonoivaa ajattelua ja materiaalia.”  
 • Hyvin rakennettu itseopiskelukurssi. Mielenkiintoinen ja innostava!”

 

Tehoa johtoryhmätyöskentelyyn -valmennus

Kuvaus

Johtoryhmän merkitys koulun johtamiskulttuurin kehittämisessä on keskeinenTehoa johtoryhmätyöskentelyyn -valmennuksessa on tavoitteena varmistaa, että koulun strategiset tavoitteet ovat linjassa arjen johtamisen käytänteiden kanssa.

JohtoryhmätyöskentelyValmennuksen teemoja 

 • Johtoryhmän roolit, vastuut, agendat ja viestintäkäytänteet 
 • Toimintakulttuurin kehittämiskohteiden tunnistaminen  
 • Valmentava johtaminen ja johtamismallin kehittäminen  
 • Toiminnan kehittämisen mittarit ja seuranta  

Tiimimallit-valmennus

Tiimimallit

Kuvaus

Tiimimallitvalmennuksessatavoitteena on varmistaa koulun johtotiimin ja tiimivastaavien kanssa, että jaetun johtamisen käytänteet jalkautuvat tiimitasolle. Valmennuksen aikana koulun tiimivastaavat mallintavat ja määrittelevät jaetun johtajuuden käytänteet yhdessä. Teknologian ja digitaalisen johtamisen hyvät käytänteet huomioidaan osana työskentelyä.

Sisältö

Valmennuksen aikana luomme yhdessä käytänteet, jotka auttavat vastaamaan muun muassa alla oleviin kysymyksiin: 

 • Miten varmistan, että jokainen voi hyvin ja tuntee olevansa osa tiimiä?  
 • Miten varmistamme, että jokainen ymmärtää yhteiset tavoitteet samalla tavalla ja sitoutuu niihin?  
 • Miten suunnittelemme toimintaamme ja varmistamme, että koulun tavoitteet toteutuvat tiimitasolla?  
 • Mitkä ovat omat tavoitteeni tiimivastaavana? 

Kokonaisuus sisältää 2-3 teemoitettua valmennuspäivää, joista jokainen kestää noin 3-6 h. Valmennukset toteutetaan muutaman kuukauden tai lukuvuoden aikana. Lähivalmennusten lisäksi itsenäistä opiskelua digitaalisin itseopiskelumoduulein.

Tavoitteet

 • Rakentaa koululle kestävä jaetun johtamisen malli (roolit, vastuut, yhteinen tapa toimia).
 • Tukea ja rohkaistatiimivastaavia ja tiimien vetäjiä osallistavaan johtamiseen.
 • Kehittää oman tiimin suunnittelukäytänteitä ja johtamiskulttuuria.
 • Varmistaa oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin rakentaminen (esim. MOKien kautta).

Kuuntele lisää aiheesta

Teams johtamisen tukena -valmennus

Tiimimallit

Kuvaus

Digitaalinen johtaminen parantaa sekä vuorovaikutusta että henkilöstön motivaatiota olla mukana muutoksessa. Teams johtamisen tukena -valmennuksessa autamme luomaan osallistavan, digitaalisen johtajuuden identiteetin sekä yhteiset, teknologiaa hyödyntävät käytänteet.

Sisältö

Valmennuksen teemoja arjen vuorovaikutuksen lisääminen teknologian avulla, muutoksen vaiheistus sekä johtajana uudistuminen. Valmennuksen aikana luomme koulun johtamista ja yhteistöllistä toimintakulttuuria tukevat työtilat ja Teams-viestintäkanavat sekä toimintasuunnitelman viestintää ja johtamista tukevat työpohjat, Planner-mallit ja kalenterit.

Optio

Voimme myös yhdistää valmennukseen tulevaisuustaidot ja oppimiskulttuurin kehittämisen.  Ota tuetusti koulusi käyttöön oppimiskulttuuria kehittävä monialainen oppimiskokonaisuus, joka mahdollistaa koko työyhteisön osallistamisen yhdessä tekemiseen.

Audio: Digitaalinen johtajuus ja koulun tiimi- ja johtamismallin kehittäminen

Miten kehität itseäsi ja tiimiäsi johtajana muutoksessa? 
 

Audiolla liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen puhuu aiheista digitaalinen johtajuus muutoksessa,  tiedolla johtamisen perusteet ja teknologia toimintakulttuurin johtamisen tukena. 

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.