Digitaaliset valmennukset

Digitaaliset valmennukset

Ymmärrä, oivalla ja opi uutta itsenäisesti ja omaan tahtiin opiskellen!

 

 • Kehitä osaamistasi helposti omaksuttavien modulaaristen kokonaisuuksien avulla.
 • Ota käyttöösi valmiit teemat tai räätälöi haluamasi valmennuskokonaisuus yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.
 • Aseta selkeät oppimistavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 • Hyödynnä valmennuksen informatiiviset videosisällöt ja konkreettiset työkalut.
 • Valitse toteutetaanko valmennus koulun omaa teknologiaympäristöä hyödyntäen vai Otavan valmennusympäristössä.

 

Kyky kehittää osaamista ratkomaan tulevaisuuden yhä monimutkaisempia ongelmia on ratkaiseva.

Digitaaliset valmennukset

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku

Kuvaus

Johtajan rooliksi nousee tulevaisuudessa vahvemmin koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuurin ytimen johtaminen ja viestiminen arjessa. Digitaalinen johtajuus nousee oppilaitosjohtamisen, rehtorien työn ja osaamisen kehittämisen keskiöön. Digitaalisen johtajuuden keskeisenä osaamisvaatimuksena on kyky käyttää teknologiaa tehokkaasti ja luovasti oman johtamistyön tukena. 

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku tarjoaa itseopiskelujaksojen avulla mahdollisuuden kehittää systemaattisesti koulun ja oppilaitoksen toimintakulttuuria, yhteisiä käytänteitä ja johtamista. Kehittymisen etenemistä on mahdollista mitata ja seurata ennakkoon asetettujen tavoitteiden ja mittarien mukaan.

Moduulit

 • Toimintakulttuurin johtamisen perusteet
 • Digitalisaation perusteet ja oppimisen digitalisaatio
 • Yhteisöllisyyden johtaminen
 • Jaettu johtajuus ja tiimien johtaminen
 • Digitaalinen johtajuus ja itsensä johtamisen perusteet
 • Osaamisen johtaminen
 • Tulevaisuustaitojen ja oppimiskulttuurin johtaminen

Tulevaisuuden opettajan valmennuspolku

Tulossa.

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.