Otava Utbildning deltar i Moomin Characters och John Nurminens Stiftelses kampanj #VÅRTHAV. Som en del av kampanjen har vi tagit fram lärområdet
Låt oss rädda Östersjön som alla lärare får tillgång till utan kostnad.

Vi stöder utbildning i miljöfrågor och kampen för ett renare Östersjön.

Lärområde för årskurs 3–9

Du kan använda lärområdet Låt oss rädda Östersjön i sin helhet, välja vissa delar ur det eller endast visa videor som stöder din egen undervisning.

Inspirera eleverna att påverka hur Östersjön mår. Du kan ta i bruk lärområdet Låt oss rädda Östersjön utan kostnad!

Muminuppgifter för förskolan och årskurs 1–2

Muminkaraktärerna inspirerar barnen att lösa uppgifter med havstema, bland annat färgläggnings- och vokabuläruppgifter.

 

Vi kan ännu rädda Östersjön!

Med kampanjen #VÅRTHAV vill Moomin Characters och John Nurminens stiftelse sprida kunskap om Östersjöns tillstånd och samla medel för att bevara havet för kommande generationer.

Läs mer på kampanjsidan:

Utdrag ur Låt oss rädda Östersjön-videomaterialet

Hurdana uppfinningar kan bidra till att rädda Östersjön? Titta på videon för att ta del av fem tips från uppfinnaren, kompositören, futuristen och författaren Perttu Pölönen.

Du hittar hela Låt oss rädda Östersjön-lärområdet i Otavas Lärarrum.

 

Liv Östersjön är ett nytt läromedel i biologi för årskurs 7–9

Liv Östersjön är ett nytt läromedel i biologiserien Liv för årskurs 7–9. Liv Östersjön är en alternativ version till läroboken Liv Livet. Exemplen i läroboken är valda utifrån artbeståndet i vårt närmaste hav. Samtidigt lär vi oss om Östersjöns särdrag och hur de påverkar arterna i och vid havet.

Läs mer om serien Liv!