Painettu

Ateljee

Venäjän opetukseen

Ateljee on yläkoulun B2-venäjän oppimateriaali. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista ja asioista. Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa. Sarja tukee erilaisia opiskelutekniikoita myös visuaalisin keinoin: aukeamakokonaisuudet, teemasanastot ja kielitietopalat.

Ateljee 1 on mitoitettu niin, että opiskelija ehtii omaksua perusvalmiudet jokapäiväiseen viestintään, hankkia taitoja tulkita (taitotaso A1.3) ja tuottaa (taitotaso A1.2) tekstejä ja valmiudet jatkaa venäjän opiskelua peruskoulun jälkeen.

Ateljee-sarjassa ovat saatavana seuraavat yläkoulun materiaalit:

Ateljee 1 (kurssit 1–3) painettu kirja
Ateljee 1 työkirja

Katso kaikki sarjan osat

Ateljee

Taitotaso A1 Ateljee 1 koostuu opiskelijan lähipiiriin liittyvistä aihekokonaisuuksista, jotka antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Tekstikirja sisältää kielenkäyttötilanteita, dialogeja, keskustelukysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sekä niihin liittyviä teemasanastoja ja kielioppisääntöjä. Aihekokonaisuuden päättää kokoavien tehtävien osio (Kielen kierrättäminen), itsearviointi sekä työskentelyohjeet ja tehtävät kotityöskentelyyn (Kotitehtävät). Kirjan lopussa on yhteenveto ja harjoituksia vuorovaikutusmalleissa esiintyneistä rakenteista (Kielitieto) sekä aihepiireittäin koottu sanasto (Käyttösanasto).

ISBN/GTIN: 978-951-1-27784-2
Hinta: 53,09€ alv. 0%
Hinta: 58,40€ alv. 10%

Oppikirjailijat

Arina Enckell

Erja Loukkojärvi-El Kamel

Marja Mononen-Aaltonen

Oxana Mustonen

Tuovi Viitasalo