Painettu

Voilà!

B2- ja B3-ranskan oppimateriaalisarja

Voilà! on ranskan kielen alkeiskurssi yläluokilla (B2) ja lukiossa (B3) alkavaan ranskaan. Voilà!-oppimateriaalin kieli on tuoretta nykyranskaa ja opiskelija oppii nopeasti selviytymään ranskan kielellä tavallisissa jokapäiväisen elämän tilanteissa. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät, paitsi kappaletekstien, myös erilaisten kulttuuriosioiden kautta. Ranskan opiskelu on hauskaa. Voilà!

Tuotteita saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Katso kaikki sarjan osat

Opiskelijan materiaalit

Tekstit

Tekstikappaleet ovat luontevaa ja ajanmukaista puhekieltä. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät myös tietokilpailusivujen (Casse-tête) ja erillisten kulttuuriosioiden kautta.

Puhestrategiaosioissa (Le mot juste) opitaan tarpeellisia selviytymisfraaseja. Kappaleitten sanastoa voi laajentaa aihepiireittäin kuvitettujen teemasanastojen avulla, joita hyödynnetään myös harjoituksissa.

Jeu de l’oie -peli kertaa opittuja asioita kurssin lopussa.

Harjoitukset

Harjoitusosiot ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Harjoituksissa ovat keskeisellä sijalla perusvuorovaikutustaidot: kuullun ymmärtäminen, suullinen kielitaito ja oikea ääntäminen. Harjoitukset sisältävät myös kertaustehtäviä kokeeseen valmistautumista varten.

Opiskelu- ja viestintästrategiat on huomioitu erityisesti: puhumiseen ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön rohkaistaan alusta alkaen.

Voilà!-sarja

Kirjan kansikuva: Voilà! 3

Voilà! 3

Kirjan kansikuva: Voilà! 4

Voilà! 4

Kirjan kansikuva: Voilà! 5

Voilà! 5

Kirjan kansikuva: Voilà! 6

Voilà! 6

Oppikirjailijat

Laurianne Bellotti

Kari Bärlund

Päivi Hankala-Perttula

Juhani Jokinen

Nina Kivivirta

Tarja Kuikka

Corinne Laspeyres

Sarra Maala

David Mauffret

Eija Raitala

Pauliina Simula