Opiskelijan materiaalit

Tekstit

Tekstikappaleet ovat luontevaa ja ajanmukaista puhekieltä. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät myös tietokilpailusivujen (Casse-tête) ja erillisten kulttuuriosioiden kautta.

Puhestrategiaosioissa (Le mot juste) opitaan tarpeellisia selviytymisfraaseja. Kappaleitten sanastoa voi laajentaa aihepiireittäin kuvitettujen teemasanastojen avulla, joita hyödynnetään myös harjoituksissa.

Jeu de l’oie -peli kertaa opittuja asioita kurssin lopussa.

Harjoitukset

Harjoitusosiot ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Harjoituksissa ovat keskeisellä sijalla perusvuorovaikutustaidot: kuullun ymmärtäminen, suullinen kielitaito ja oikea ääntäminen. Harjoitukset sisältävät myös kertaustehtäviä kokeeseen valmistautumista varten.

Opiskelu- ja viestintästrategiat on huomioitu erityisesti: puhumiseen ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön rohkaistaan alusta alkaen.

Voilà!-sarja

Kirjan kansikuva: Voilà! 4

Voilà! 4

Kirjan kansikuva: Voilà! 5

Voilà! 5

Kirjan kansikuva: Voilà! 6

Voilà! 6

Oppikirjailijat

Laurianne Bellotti

Kari Bärlund

Päivi Hankala-Perttula

Juhani Jokinen

Nina Kivivirta

Tarja Kuikka

Corinne Laspeyres

Sarra Maala

David Mauffret

Eija Raitala

Pauliina Simula