Painettu
Digi

Manner (LOPS16)

Lukion maantiede

Manner on moderni ja monipuolinen lukion maantieteen oppimateriaali. Uudistuksessa on huomioitu myös käyttäjien antama palaute.

Katso kaikki sarjan osat

Moderni lukion maantieteen sarja

  • Mantereessa on mukana kaikki uuden opetussuunnitelman aihekokonaisuudet paikannimistöstä geomediaan.
  • Sarjassa on ajantasainen ja vahva ote nykyhetken maailman tilaan.
  • Laadukkaat kartat, kuvat ja kaaviot tukevat oppimista ja havainnollistavat ilmiöitä.
  • Mukana on myös syventävää tietoa globaaleista ja lokaaleista ympäristöasioista.
  • Runsaat ja monipuoliset aineisto- ja kuvantulkintatehtävät tukevat valmistautumista ylioppilaskokeeseen.

Monipuoliset digitaaliset materiaalit

  • Digikirjassa on mukana mm. videoita, animaatioita ja interaktiivisia karttoja sekä enemmän tehtäviä kuin painetussa kirjassa.
  • Digiopetusaineistossa on kattavat oheismateriaalit, jotka auttavat opettajaa tuntien pidossa ja suunnittelussa.
  • Digikokeet sisältävät runsaasti erityyppisiä tehtäviä ja mm. digitaalisia karttatehtäviä. Opettaja voi myös laatia omia koetehtäviä. Digikokeet valmentavat tehokkaasti yo-kokeeseen.

Manner on uudistunut LOPS 2021:een!

Uuden opetussuunnitelman LOPS21:n mukaan maantieteen tehtävänä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia ja paikallisia ilmiöitä sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Maantieteen opiskelu avartaa opiskelijan maailmankuvaa ja auttaa hahmottamaan maapalloa kokonaisuutena, jossa luonto ja ihminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Manner–kirjasarjan ajantasaiset tehtävät kehittävät monilukutaitoa ja sisältävät monipuolisia geomedian aineistoja, joiden avulla opiskelija oppii tulkitsemaan maapallon ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

Tutustu uudistuneeseen Manner-sarjaan

Manner-sarja

Kirjan kansikuva: Manner 1 (LOPS16)

Manner 1 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Manner 2 (LOPS16)

Manner 2 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Manner 3 (LOPS16)

Manner 3 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Manner 4 (LOPS16)

Manner 4 (LOPS16)

Oppikirjailijat

Nina Brander

Sina Hiekka

Arttu Paarlahti

Christina Ruth

Olli Ruth