Painettu
Digi

Magazin.de (LOPS16)

Oppimateriaalisarja alkavaan saksaan (B2 ja B3)

Weniger ist mehr! Magazin.de keskittyy olennaiseen opettamalla saksaa ja saksalaisen kielialueen kulttuuria oppijan kokemusmaailmasta ja tarpeista käsin.

Katso kaikki sarjan osat

Weniger ist mehr! Magazin.de keskittyy olennaiseen opettamalla saksaa ja saksalaisen kielialueen kulttuuria oppijan kokemusmaailmasta ja tarpeista käsin.

Sarjan tekstit ovat aiheiltaan ja kieleltään lähellä nykynuoren maailmaa ja edustavat eri tekstityyppejä. Monipuoliset tekstityypit kannustavat vaihteleviin työtapoihin. Tekstin rinnalle on nostettu teemasanasto harjoituksineen.

Opetettavien rakenteiden määrä on tarkkaan valittu: valinta on tehty viestintätilanteissa tarvittavien rakenteiden perusteella. Rakenteet opetetaan yksinkertaisessa ja napakassa muodossa. Lähtökohtana on oppijalle ajankohtaiset pienet palaset, joista vähitellen muodostuu suurempi kokonaisuus. Rakenteita ei ole sidottu tekstin sanastoon.

Harjoituksia on runsaasti, mikä mahdollistaa sekä eriyttämisen ryhmän sisällä että valintojen tekemisen yhdessä ryhmän kanssa. Harjoittelussa keskitytään perusasioihin niin suullisesti kuin kirjallisestikin yksin, pareittain ja ryhmissä. Ääntämistä opetetaan johdonmukaisesti ja ääntämisen harjoittelu on pilkottu mielekkäästi tehtävien yhteyteen.

Ajankohtaista

LOPS2016-tuotteita poistuu vähitellen:

  • Magazin.de 3, Magazin.de 4 ja Magazin.de 5 -tuotteita on saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.
  • Magazin.de 6 eteenpäin sarjan osat ovat saatavilla normaalisti lukuvuonna 2022–2023.

Magazin.de-sarja

Kirjan kansikuva: Magazin.de 1 (LOPS16)

Magazin.de 1 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 2 (LOPS16)

Magazin.de 2 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 3 (LOPS16)

Magazin.de 3 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 4 (LOPS16)

Magazin.de 4 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 5 (LOPS16)

Magazin.de 5 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 6 (LOPS16)

Magazin.de 6 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 7 (LOPS16)

Magazin.de 7 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de 8 (LOPS16)

Magazin.de 8 (LOPS16)

Kirjan kansikuva: Magazin.de Abi (LOPS16)

Magazin.de Abi (LOPS16)

Sarjan materiaalit

Kurssikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digikirjoina.

Opettajan materiaaleihin kuuluu kurssikohtainen digiopetusaineisto, joka sisältää kirjan harjoitusten ratkaisut, opettajan oppaan sekä lisämateriaalia. Digiopetusaineistoon on liitetty myös opiskelijan interaktiivinen digikirja äänitteineen ja videoineen.

Opettajan materiaalit ovat täydentyneet esitysmateriaaleilla. Esitysmateriaali on suunnattu painettujen kirjojen käyttäjille, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa. Katso esittelyvideo tästä.

Kurssikohtainen äänite löytyy digiopetusaineiston ja esitysmateriaalin lisäksi myös opepalvelusta.

Sarjaan kuuluvan kurssikohtaisen arviointimateriaalin voi ostaa joko muokattavassa word-muodossa, digikokeina tai Abitti-kokeina. Arviointimateriaali sisältää runsaasti kirjan harjoitusten kaltaisia tehtäviä, joiden avulla testataan sanastoa, rakenteita, tuottamista, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä suullista kielitaitoa. Magazin.de tarjoaa myös vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä, esim. portfoliopolku.

Digikokeet lukion saksa ABI

Materiaalissa on ylioppilaskokeeseen valmentavia harjoituksia:

  • 8 kuullun ymmärtämisen harjoitusta (sekä ääneen että videoon perustuvia)
  • 8 luetun ymmärtämisen harjoitusta
  • 8 sanastorakenneharjoitusta
  • 8 sanastoharjoitusta
  • 8 kirjoitusharjoitusta

Harjoituksista voidaan koota koe tai niitä voidaan käyttää harjoittelumateriaalina oppitunneilla. Materiaalin voi ottaa kokeilukäyttöön Opepalvelussa.

Lukion saksa ABI Abitti-kokeet

  • sama sisältö Abitti-kokeina kuin ylläolevassa tuotteessa (pl. videopohjaiset tehtävät, joiden jakelu on sopimusteknisistä syistä mahdollista vain Otavan digikoeympäristössä)

Tutustu Otavan digikokeisiin

Oppikirjailijat

Pia-Helena Bär

Christian Busse

Ines Crocker

Ritva Tolvanen

Heidi Östring