Digi

Abilities – englantia abiturienteille (LOPS16)

Englannin abimateriaali

Abilities – englantia abiturienteille -digikirja soveltuu sekä abikurssin materiaaliksi että itsenäisesti yo-kokeeseen valmistautuville opiskelijoille. Digikirja valmentaa tehokkaasti yo-kokeeseen, kertaa ja hioo testattavia asioita ja harjoittaa kaikkia yo-kokeen tehtävätyyppejä. Tekstejä ja tehtäviä on eri tasoisia. Ohjeita yo-kokeeseen -osioon on koottu ohjeita ja vinkkejä yo-kokeen eri tehtävätyyppien tekemiseen.

Abilities – englantia abiturienteille digikirja soveltuu hyvin myös itsenäisesti yo-kokeeseen valmistautuvan opiskelijan materiaaliksi. Opiskelijan käytettävissä ovat äänet ja videot. Suurin osa tehtävistä on opiskelijan itsensä tarkistettavissa. Järjestelmä antaa väärin menneiden vastausten kohdalla lisäohjantaa.

Luetun ymmärtämisen osiossa on kahdeksan tekstiä, joihin kaikkiin liittyy ymmärtämistehtävä sekä tekstistä nousevia sanastotehtäviä. Tekstit voi kuunnella, ja opiskelija voi itse tarkistaa tekemänsä tehtävät. Tehtävissä on mukana opiskelijaa ohjaavia palautteita.

Kuullun ymmärtämisen tehtäviä on neljätoista, joista osa pohjautuu videoaineistoon.

Teemasanastoja on kahdeksan. Niihin liittyy tehtäviä, kuten kääntökortit, joiden avulla sanoja on helppo harjoitella. Kuhunkin Glossary-osioon on lisätty harjoitus, jossa yhdistetään määritelmä ja sana. Materiaalissa on myös uusi rekisteritehtävä.

Kirjoittamisen osioon on koottu ohjeita kirjoitelman laatimiseen, tietoa yo-kirjoitelman arvioinnista sekä mallikirjoitelmia arviointeineen.  Kirjoitelmien aiheita on runsaasti. Mukana on myös tekstiaineistoon, kuvaan tai videoon pohjautuvia kirjoitustehtäviä.

Kielioppiosiossa on keskeisten asioiden teoriakoosteet sekä niihin liittyviä harjoituksia. Teoriakoosteissa esitellään ensin perusasiat ja -säännöt, jonka jälkeen on ylöspäin eriyttävää lisätietoa. Myös More Advanced -harjoitukset eriyttävät ylöspäin. Kielioppikokonaisuuksien tehtävät alkavat suullisella pariharjoituksella, ja jokaisen osion lopussa on kotitehtäväksikin soveltuva käännöstehtävä mallivastauksineen. Kunkin kielioppikokonaisuuden lopussa on kokoavia Test yourself -tehtäviä. Tehtävien vastaukset opiskelija saa itse näkyviin, joten niitä voi tehdä edeten omaan tahtiin tai keskittyen niihin asioihin, jotka tarvitsevat harjoitusta.

Ohjeita yo-kokeeseen -osioon on koottu ohjeita ja vinkkejä yo-kokeen eri tehtävätyyppien tekemiseen.

Opettajan materiaalit

Opettajan työtä tukee digiopetusaineisto, joka sisältää

  • digikirjan tehtävät muodossa, jossa niiden vastaukset on helppo esittää luokassa
  • kuuntelutehtävien äänitekäsikirjoitukset
  • Homework-tehtävien ja sanastojen käännöstehtävien ratkaisut ladattavana Word-tiedostona.
  • Sähköinen kirjoitelmien palautus- ja kommentointisovellus Emended on käytettävissä Digiopetusaineiston kautta.

Abilities – englantia abiturienteille

UUSI VERSIO. LOPS2016. Abilities-digikirjassa on kattavasti harjoituksia kaikilta ylioppilaskokeen osa-alueilta sekä ohjeita koetta varten. Sähköisen ylioppilaskokeen tehtävätyypit tulevat tutuiksi. Mukana on runsaasti videomateriaalia. Digikirja soveltuu hyvin myös itsenäisesti ylioppilaskokeeseen valmistautuvan opiskelijan materiaaliksi. Opiskelijan käytettävissä ovat äänet ja videot. Suurin osa tehtävistä on opiskelijan itsensä tarkistettavissa, ja järjestelmä antaa väärin menneiden vastausten kohdalla lisäohjantaa.

Lisenssit

Abilities – Englantia abiturienteille 12 kk ONL

ISBN/GTIN: 978-951-1-35983-8
Hinta: 22,55€ alv. 0%
Hinta: 24,80€ alv. 10%

Abilities – Englantia abiturienteille 48 kk ONL

ISBN/GTIN: 978-951-1-44094-9
Hinta: 28,64€ alv. 0%
Hinta: 31,50€ alv. 10%

Esittelyvideo

Tutustu Abilities-materiaaliin videon avulla!

Lue lisää

Artikkelit

Opetusmalli yksilöllisen oppimisen toteuttamiseen

Yksilöllisen oppimisen ydinajatus on, että jokaisella opiskelijalla tulisi olla vapaus oppia omalla tyylillään ja omassa tahdissaan. Mutta kuinka tuoda tämä ajatus käytännön opetustyöhön? Kieltenopettaja ja tekijämme Markus Kytölä esittelee oman opetusmallinsa yksilöllisen oppimisen toteuttamiseen ja antaa hyödyllisiä vinkkejä tuntisuunnitteluun.

Oppikirjailijat

Aija Blom

Paula Keltto

Markus Kytölä

Jaakko Mäki

Annukka Suonio