Opepalvelu

Oppilaan siirtäminen seuraavalle luokalle

Saat siirrettyä oppilaat seuraavalle luokalle menemällä Ryhmät-näkymän Omat ryhmät -osioon. Napauta ryhmä auki muokkausnäkymään ja vaihda ryhmän nimi vastaamaan uutta luokkatietoa.

Huomioi, että ryhmän nimessä on oltava vähintään 2 merkkiä.

Ylläpitäjällä on oikeus muokata kaikkia koulun ryhmiä liittymättä ryhmän opettajaksi.