Opepalvelu

Näin saat käyttöösi digikirjat, digitehtävät ja digiopetusmateriaalit

Opettaja käyttää opettajan digiopetusmateriaaleja Opepalvelussa.

Näet koulullesi tilatut tai käyttäjäetuun kuuluvat digitaaliset materiaalit Opepalvelun Koulu-näkymän Tilaukset-osiossa, johon on listattu koulun voimassa olevat oppilas- ja koululisenssit, sekä umpeutuneet ja tulevan kauden lisenssit.

Aineistot näkyvät myös Opepalvelun Materiaalit-näkymässä.

Omat materiaalit -osiossa näkyvät tiliisi valitsemasi oppiaineen perusteella sinulle kohdistetut koulun materiaalit, joihin koululla on käyttöoikeus.

Koulun materiaalit -osiosta löytyvät kaikki ne materiaalit, joihin koululla on käyttöoikeus. Opettajat pääsevät kaikkiin koulun materiaaleihin riippumatta opettamastaan oppiaineesta.

  • Materiaaliin siirtyminen tapahtuu napauttamalla aineiston nimeä.
  • Osaan tuotteista on liitetty käyttöön oikeuttavia oheismateriaaleja (Muut materiaalit -osiossa). Tällöin materiaalin nimen edessä näkyvä numero kertoo oheismateriaalien kappalemäärän. Oheismateriaali-valikon saat auki napauttamalla numeroa.

Tutustu materiaaleihin -osiossa ovat materiaalit, joihin koululla ei ole käyttöoikeutta. Näihin materiaaleihin opettajalla on mahdollisuus tutustua ottamalla materiaali koekäyttöön 30 päivän ajaksi.

Lisenssien jakaminen perusopetuksen oppilaille

1. Luo uusi ryhmä Lisää ryhmä -painikkeesta, joka löytyy Opepalvelun Ryhmät-osiosta ja Opepalvelun etusivulta.

2. Anna ryhmällesi nimi (vähintään kaksi merkkiä).

3. Valitse ryhmälle jaettava digioppimateriaali (esim. Särmä 7 digitehtävät). Oletusvalintana on ”Jaetaan kaikille”, jolloin valittu digioppimateriaali jaetaan kaikille ryhmään liittyville oppilaille. Jos et halua jakaa digioppimateriaalia kaikille ryhmään liittyville oppilaille, ota pois valinta ”Jaetaan kaikille”. Tällöin digioppimateriaali jaetaan valituille oppilaille tuotekoodilla.

4. Paina Tallenna. Tallennuksen jälkeen ryhmälle muodostuu ryhmäkoodi, jonka avulla oppilaat liittyvät ryhmään Oppilaan maailmassa. Opettaja jakaa ryhmäkoodin oppilaille.
(Jos materiaali on valittu tuotekoodilla jaettavaksi, tallennuksen jälkeen materiaalin kohdalla näkyy ”Näytä tuotekoodi”.)

Vaihtoehtoisesti opettaja voi liittää ryhmäänsä oppilaita itse.

Oppilaan maailma – peruskoulun ryhmään liittyminen ja materiaalien käyttöönotto

Opettaja voi liittää ryhmäänsä oppilaita joko itse tai vaihtoehtoisesti jakaa oppilaille ryhmäkohtaisen ryhmäkoodin, jolla oppilaat liittyvät itse ryhmään Oppilaan maailmassa.

Opettaja liittää itse oppilaat ryhmäänsä

Oppilaat lisätään ryhmään Opepalvelussa Koulu-sivun Oppilaat-osiossa. Avaa oppilaslistalla kyseisen oppilaan kohdalla Muokkaa-ikkuna, jossa pääset lisäämän oppilaan omaan ryhmääsi + Lisää ryhmä -toiminteen kautta.

Oppilaat-listasta löytyvät myös koulun oppilaslistalle luotujen oppilaiden avainkoodit.
Jos opettaja on liittänyt oppilaan itse ryhmäänsä, digimateriaali näkyy Oppilaan maailmassa valmiina heti kirjautumisen jälkeen.

Oppilas liittyy itse ryhmään Oppilaan maailmassa 

Oppilas saa ryhmään liitetyn digimateriaalin käyttöönsä Oppilaan maailmassa. Oppilas tarvitsee kirjautumiseen Etunimi-Sukunimi-Avainkoodi-tiedon. Oppilaan avainkoodi löytyy Opepalvelun Koulu-sivun Oppilaat-osiossa.

Jos oppilas liittyy itse ryhmään, oppilas syöttää kirjautumisen jälkeen opettajalta saamansa Ryhmäkoodin oikeassa yläreunassa näkyvään kenttään ja napauttaa ”+ Lisää”

Lisenssien jakaminen lukion opiskelijoille

Pääset luomaan uuden ryhmän +Lisää ryhmä -painikkeesta, joka löytyy Ryhmät-osiosta ja etusivulta.

Valitse ryhmän tyyppi sen perusteella, mitä ominaisuuksia haluat ryhmälle

a) Jaa lisenssejä ja seuraa tehtäväsuorituksia

– kun jaat ryhmälle koulun hankkimia opiskelijalisenssejä
(koulun hankkimat lisenssit voivat olla LOPS16- tai LOPS21-lisenssejä)

– kun haluat liittää ryhmään muokattavan digiopetusaineiston
– kun ryhmään liittyy opiskelijoita, joille jaetaan koulun hankkimia opiskelijalisenssejä sekä opiskelijoita, jotka hankkivat materiaalin itse
– tällä ryhmävalinnalla seuraat ryhmään liittyvien opiskelijoiden suorituksia

b) Seuraa vain tehtäväsuorituksia

– kun et jaa ryhmälle koulun hankkimia lisenssejä (kaikki ryhmään liittyvät opiskelijat hankkivat materiaalin itse)
– tällä ryhmävalinnalla seuraat ryhmään liittyvien opiskelijoiden tehtäväsuorituksia opiskelijoilla käytössä olevista LOPS16-tuotteista

Valitse seuraavaksi ryhmään liitettävät materiaalit/kurssi

  1. Valintana Materiaalit, kun jaat ryhmässä koulun hankkimia lisenssejä

– valitse listalta ryhmälle jaettavat koulun hankkimat opiskelijan digikirjalisenssit tai digipaketti.

Huom! Jos lisäät ryhmään pelkän digiopetusaineiston, opiskelijat eivät saa materiaaleja käyttöönsä.

– kun haluat liittää ryhmään muokattavan materiaalin, lisää myös opettamasi moduulin digiopetusaineisto

Tee materiaalin lisäämisen yhteydessä valinta haluatko jakaa materiaalin kaikille vai osalle ryhmään liittyvistä opiskelijoista:

Jos kaikki ryhmään liittyvät opiskelijat ovat oikeutettuja koulun hankkimaan opiskelijalisenssiin, valitse ”Jaa kaikille”.

Jos ryhmään liittyy lisäksi opiskelijoita, jotka hankkivat lisenssin itse tai lisenssien jakoa halutaan muuten rajata, valitse ”Käytä tuotekoodia”. Tällöin koulun lisenssiin oikeutetut opiskelijat ottavat materiaalin käyttöönsä Opiskelijan maailmassa tuotekoodilla.

Materiaali (lisenssi) tulee käyttöönotetuksi, kun oppilas avaa sen ensimmäisen kerran.

Jos opettaja on liittänyt ryhmään tuotekoodin avulla jaettavia digimateriaaleja, oppilaan on liityttävä ensin ryhmään opettajan jakamalla Ryhmäkoodilla ja sen jälkeen otettava tuote käyttöön opettajalta saamallaan Tuotekoodilla.

Lisenssien jakaminen lukion opiskelijoille

Opiskelijan maailma – digimateriaalin käyttöönotto

Opiskelija kirjautuu tunnuksillaan Opiskelijan maailmaan osoitteessa https://opiskelija.otava.fi/login

Kirjautumisen jälkeen opiskelija voi liittyä ryhmiin Ryhmät-osiossa klikkaamalla oikean ylälaidan + Liity ryhmään -painiketta. Avautuvan ikkunan kenttään syötetään opettajalta saatu Ryhmäkoodi ja napautetaan ”Liity ryhmään”.

Kun opiskelijat liittyvät Opiskelijan maailmassa ryhmään opettajan jakamalla Ryhmäkoodilla, he ryhmän tyypistä riippuen joko

  • (Opintojakso, LOPS21) saavat samalla käyttöönsä siihen liitetyt tuotteet ja opiskeltavan (mahdollisesti muokatun) materiaalin, sekä sallivat opintosuoritustensa seurannan analytiikkapalvelussa tai
  • (Lukioryhmä, LOPS16) ainoastaan sallivat opintosuoritustensa seurannan analytiikkapalvelussa

Mikäli opettaja on liittänyt ryhmään Tuotekoodin avulla jaettavia tuotteita (lisenssejä), opiskelijan on liityttävä ensin ryhmään opettajan jakamalla ryhmäkoodilla ja sen jälkeen otettava tuote käyttöön Materiaalit-osiossa. Klikkaamalla näkymän oikeassa yläkulmassa näkymää + Lisää materiaali -painiketta saa esiin kentän, johon voi syöttää opettajalta saadun Tuotekoodin. 

Opiskelijan itse hankkimat materiaalit otetaan käyttöön syöttämällä Materiaalit-osiossa +Lisää materiaali -kenttään tilausvahvistuksessa saatu aktivointikoodi.

Painetun kirjan käyttäjälle suunnatut digimateriaalit otetaan käyttöön syöttämällä Materiaalit-osiossa +Lisää materiaali -kenttään painetun kirjan ISBN-numero.