Digitala material för årskurs 7–9 uppdateras inför hösten 2020

Flera av våra digitala material för årskurs 7–9 uppdateras inför hösten 2020. Uppdateringarna görs för att materialen ska vara smidigare att använda. I de förnyade materialen går det att göra mer mångsidiga anteckningar, och det blir lättare för läraren att följa med elevernas prestationer.

Digitala produkter som uppdateras under sommaren 2020

  • Liv 7-9 digibok, digiuppgifter, digipaket och digitalt material för läraren
  • Scene 1 digibok, digiuppgifter, digipaket och digitalt material för läraren
  • J’aime 1 digibok och digitalt material för läraren
  • Magazin.de 1 och 2 digibok och digitalt material för läraren
  • ¡Nos vemos! 1 digibok och digitalt material för läraren


Digitala produkter som uppdateras under hösten 2020

  • Land 7-9 digibok, digiuppgifter, digipaket och digitalt material för läraren
  • Titan fysik 7-9 och Titan kemi 7-9 digibok, digiuppgifter och digitalt material för läraren
  • Scene 1, 2 och 3 presentationsmaterialen uppdateras till ett nytt användargränssnitt.