Inspiration för undervisningen!

Lär dig grunderna i datavetenskap på ett avslappnat, lekfullt och kreativt sätt! Linda Liukas har skapat materialbanken Kärleksbrev till datorn, ett material-
paket för lärare i årskurs 1–6, som innehåller videor, hjälpmedel och tilläggsmaterial för klassrumsarbete. Allt material finns i Karlavagnens digitala lärarmaterial.

Ett lekfullt och kreativt självstudiepaket för lärare i årskurs 1–6

Materialbanken Kärleksbrev till datorn innehåller en lärarhelhet, som hjälper dig att studera grunderna i datavetenskap på ett enkelt och lekfullt sätt. Materialet innehåller 10 videor, intressanta länkar och en inlärningsdagbok. Allt du lär dig kan du genast ta i bruk tillsammans med dina elever!

För dig som undervisar med Karlavagnen

Du får hela det inspirerande materialpaketet Kärleksbrev till datorn som en del av Karlavagnens digitala lärarmaterial. Du använder Karlavagnens digitala lärarmaterial via Otavas Lärarrum.

Bekanta dig med Karlavagnen

Karlavagnen är en omtyckt och uppmuntrande matematikserie för årskurs 1–6, som låter eleverna använda mångsidiga arbetssätt. Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt och eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. I Karlavagnen används mångsidiga arbetsmetoder och redskap, eleverna får utnyttja olika sinnen och utforska och arbeta både självständigt och tillsammans.