Karlavagnen digitalt material för läraren, tekniska krav

Webbläsare på dator och interaktiv whiteboard

Materialet fungerar med de nyaste versionerna av Google Chrome, Mozilla FirefoxSafari och Microsoft Edge samt Internet Explorer version 11 eller nyare.

Vi rekommenderar Google Chrome.

Operativsystem och webbläsare på pekplatta

Nyaste iPad iOS, Windows 10 eller nyare, för Android-pekplattor i första hand Google Chrome.

Övriga tekniska krav

  • PDF-dokumenten förutsätter programmet Adobe Reader.
  • Provverktyget och Scratch fungerar enbart med webbläsare på datorn och kan inte användas på mobila enheter.