Instruktioner

 • Avgiftsbelagda digitala produkter
 • Vad är digitala materialet för läraren (online)?

  Otavas digitala material för läraren (online) består av material som används via internet. För att använda lärarmaterialet måste du registrera dig och logga in i Otavas Lärarrum: https://lararrum.otava.fi/. Materialet finns till ditt förfogande inom två arbetsdagar från din beställning. Materialen hör ihop med Otavas läromedelsserier.

 • Vad är en nedladdningsbar produkt?

  En nedladdningsbar produkt är ett material som hör till ett läromedel och som finns till försäljning i digitalt format (till exempel PowerPoint, PDF, exe). Till de här produkterna hör bland annat bedömningsmaterial, presentationsmaterial och lärarhandledningar i PDF-format.

 • Beställning av digitala produkter
 • Var beställer jag Otavas digitala produkter?

  Du kan beställa digitalt material för läraren (online) från Kirjavälitys eller Otavas nätbutik, eller i samband med grundbeställningen från Kirjavälitys eller BTJ. Nedladdningsbara produkter (t.ex. PDF-filer) kan beställas antingen från Kirjavälitys eller från Otavas nätbutik när du loggar in med skolans inloggningsuppgifter.

 • Hur beställer jag en produkt från Otavas nätbutik så att fakturan går till skolan/kommunen? Hur får jag tag på skolans inloggningsuppgifter till Otavas nätbutik?

  Alla läroanstalter som finns i Otavas kundregister har blivit tilldelade ett användarnamn och ett lösenord till Otavas nätbutik. Om du loggar in med skolans uppgifter när du ska göra beställningar går fakturan till skolan. Inloggningsuppgifterna har skickats till läroanstaltens rektor och/eller skolsekreterare. Om skolan inte har kvar sina inloggningsuppgifter, ta kontakt med Otavas kundtjänst kundtjanst@otava.fi.

 • Vad är bevakningstjänsten?

  I Otavas nätbutik finns en bevakningstjänst (Vahtipalvelu) som alla registrerade kunder kan använda. Om produkten du vill beställa inte har utkommit ännu kan du aktivera bevakningstjänsten. För att aktivera tjänsten loggar du in i nätbutiken och klickar på ”Siirrä vahtivalpeluun” (aktivera bevakning) vid den aktuella produkten. Du får ett e-postmeddelande när produkten finns tillgänglig i nätbutiken. Nästa gång du loggar in i nätbutiken finns produkten automatiskt i din kundvagn. Om du inte bekräftar köpet under den inloggningen, försvinner produkten ur kundvagnen.

 • Vad är en skollicens? Hur länge är licensen i kraft?

  Digitala lärarmaterial köps för ett läsår åt gången. Användarlicensen är skolspecifik, vilket innebär att alla lärare och klasser kan använda materialet samtidigt. Licensen är i kraft ett år under perioden 1.8–31.7.

 • Går det att betala med nätfaktura?

  Det är möjligt att beställa produkter från Otavas nätbutik och betala med nätfaktura. För att kunna göra det behöver du skolans eller kommunens nätfaktureringsadress.

 • Vad gör jag om jag har beställt fel produkt av misstag, eller om jag får samma produkt två gånger?

  Kontakta Otavas kundtjänst. Kom ihåg att ha det bekräftelsemail som du fick från nätbutiken vid beställningen tillgängligt.

 • Var finns de digitala material för läraren som jag har köpt?
 • Hur får jag tillgång till de nedladdningsbara produkter som jag har köpt (t.ex. PDF)?

  När du loggar in i Otavas nätbutik hittar du dina nedladdningsbara produkter under fliken ”Latausoikeudet”. Produkterna finns tillgängliga för nedladdning i 14 dygn. Ta kontakt med Otavas kundtjänst om du har glömt att ladda ner beställda produkter. Om du har beställt en produkt från Kouluväylä via Kirjavälitys går det att ladda ner produkten under ”Sähköiset tuotteet” i Kouluväyläs beställningshistorik (Tilaushistoria) i ett års tid.

 • Hur du använder Otavas Lärarrum och Elevens Värld
 • Vilka är tekniska kraven i Otavas Lärarrum?

  Otavas Lärarrum fungerar med alla vanliga webbläsare, som Chrome, Firefox och Internet Explorer. Om du använder Internet Explorer måste du se till att använda version 8 eller senare för att tjänsten ska fungera. Läs mer om tekniska kraven på adressen www.otava.fi/muut/tekniset-vaatimukset/.

 • Var hittar jag de digitala lärarmaterial som jag har tillgång till?

  Du hittar materialen på adressen www.otava.fi/otavaslararrum.

 • Hur registrerar jag mig och loggar in på Otavas Lärarrum?

  Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig. Gå till Otavas Lärarrum och klicka på “registrera dig”. Fyll i dina uppgifter i formuläret och klicka på ”Skapa användarkoder”. Ett meddelande skickas till den angivna e-postadressen när Otava har bekräftat din registrering. Om du har registrerat dig på Otavas Lärarrum redan tidigare, loggar du in med de användarkoder du skapade.

 • Hur hittar jag de online-produkter som jag har tillgång till?

  Du hittar de online-produkter som din skola har köpt eller fått som användarförmån under fliken Läromedel, under sökfältet. Du kan också använda sökfunktionen för att söka efter olika material. Kontakta Otavas kundtjänst om du inte kan hitta den läromedelsserie som du letar efter.

 • Hur kommer jag åt att pröva Otavas digitala material gratis i 30 dagar?

  Välj fliken Läromedel och sök på läromedelsseriens namn. Klicka på det material du vill ta i bruk. Om din skola har en giltig licens för materialet öppnar det sig direkt. Om din skola saknar giltig licens öppnas i stället ett fönster där du kan bekräfta att du vill påbörja din testperiod. När testperioden tar slut försvinner materialet automatiskt. Testperioden är personlig och du kan pröva på varje material en gång.

 • Hur tar jag i bruk digitala material för eleven?

  Du hittar alla digitala elevmaterial som din skola har beställt i Otavas Lärarrum. Du som lärare kommer åt de digitala elevmaterialen via fliken Läromedel, medan eleverna kommer åt dem via Elevens värld, på adressen www.otava.fi/elevensvarld. För att kunna använda sidan behöver alla elever en egen nyckelkod. Läraren kan skapa nyckelkoder via fliken Elevlicenser i Otavas Lärarrum.

  Om du som lärare inte ser Elevlicenser-fliken måste skolsekreteraren logga in på sitt konto för att bekräfta dig som en av skolans lärare.

  För att göra det ska skolsekreteraren

  • logga in i Otavas Lärarrum
  • välja fliken skolsekreterare
  • kontrollera och uppdatera skolans lärarlista (inklusive e-postadresser) och lägga till eventuella nya lärare
  • instruera de tillagda lärarna att registrera sig till Otavas Lärarrum
  • bekräfta uppgifterna genom att klicka på ”Skolans uppgifter är uppdaterade”.

  Efter det här har alla lärare på listan tillgång till Elevlicenser-fliken, där de kan mata in elevuppgifter i Lärarrummet och dela ut licenser för de digitala elevmaterial som skolan har tillgång till. Skolsekreteraren kan också mata in en Exceltabell med elevuppgifter, se instruktion nedan.

 • Hur delar jag de digitala elevmaterialen med eleverna?

  Du delar materialen med eleverna genom att mata in elevinformationen i Lärarrummet och dela ut licenserna till eleverna.

  Det går att mata in elevinformationen i Lärarrummet på två olika sätt: antingen för skolsekreteraren in uppgifterna för alla eleverna i skolan/klassen via ett Exceldokument från till exempel Primus, eller så matar läraren in uppgifterna för varje enskild elev i klassen.

  Alternativ 1: Så här matar skolsekreteraren in hela skolans/klassens uppgifter i Otavas Lärarrum:Om skolan använder Primus:

  • Hämta en CSV-fil med alla elevuppgifter från Primus. Se instruktion här» (tillsvidare på finska).
  • Gå in på Elevlicenser i Otavas Lärarrum och klicka på ”Ladda upp skolans elever”. Ladda upp elevinformationen till Lärarrummet.

  Om skolan inte använder Primus:

  • Skapa en Excel-tabell enligt den bifogade mallen. Se mall»
   Observera att informationen måste skrivas in i kolumnerna på exakt samma sätt som i mallen. Kolumnerna ska innehålla följande information (i ordning): Skolans namn, klassens namn, elevens förnamn och elevens efternamn. Spara dokumentet i formatet ”CSV (kommaavgränsad)”.
  • Så här sparar du en fil i CSV-format: Klicka på Spara som. Välj filformat CSV (kommaavgränsad). Klicka sedan på Spara och Ja i de fönster som öppnas.
  • Logga in i Otavas Lärarrum och klicka på Elevlicenser. Klicka på ”Ladda upp skolans elever”. Ladda upp elevinformationen till Lärarrummet.

  Kontakta laromedel@otava.fi ifall du har svårigheter med att ladda upp filen.

  Alternativ 2: Så här matar läraren in elevuppgifterna i Otavas Lärarrum: Så här matar du in elevuppgifterna i Otavas Lärarrum:

  • Logga in i Otavas Lärarrum.
  • Klicka på Elevlicenser-fliken i den övre balken. Om du inte kan se fliken Elevlicenser måste skolsekretaren logga in på sitt eget konto för att bekräfta skolans lärarlista. (Se instruktion i föregående svar.)
  • Klicka på ”Lägg till elev”.
  • Fyll i elevens förnamn, efternamn och klass (till exempel 1A) i fälten. Om två elever har exakt samma namn kan du även skriva in andranamnet, i annat fall kan du lämna fältet tomt.
  • Klicka på den gråa ”Lägg till elev”-knappen under fälten.
  • Lärarrummet skapar automatiskt en nyckelkod till eleven. Nyckelkoden fungerar som elevens personliga lösenord till Elevens värld. Eleven kommer åt de digitala undervisningsmaterialen via Elevens värld.

  Så här delar du ut elevlicenserna till eleverna:

  • I den vänstra balken ser du alla digitala elevmaterial som din skola har tillgång till. Klicka på det material som du vill dela ut licenser till.
  • I listorna på höger sida väljer du de klasser/elever som du vill skicka licenser till. Klicka på elevens namn och på ”Tilldela licens” vid nyckelkoden. Obs! När du har klickat på knappen är licensen förbrukad och kan inte delas ut på nytt till någon annan elev.
  • Du kan dela ut nyckelkoderna till eleverna i din klass genom att klicka på ”Skriv ut nyckelkoden”. Klipp loss nyckelkoderna och dela ut en personlig kod till varje elev.
  • Eleverna kommer åt de digitala elevmaterialen i Elevens värld via adressen www.otava.fi/elevensvarld. De loggar in med namn och den nyckelkod de fått av läraren. Nyckelkoden är ett personligt lösenord som eleven inte får ge till någon annan. Eleven kan bara se de digitala material som hen har rätt att använda.
 • På min klass går två elever med samma namn, hur delar jag ut elevlicenser till dem?

  Om du har två elever med exakt samma för- och efternamn på din klass kan du skilja dem åt med hjälp av deras andranamn. Det går att lägga till andranamnet i efterhand genom att klicka på kolumnen Andranamn vid elevens namn. Eleven kan fortfarande logga in i Elevens värld på samma sätt, alltså med förnamn, efternamn och personlig nyckelkod.

 • Problem med användningen av digitala material
 • Kontrollera de tekniska kraven för materialet under Enhetskompatibilitet och tekniska krav. Jag använder webbläsaren Internet Explorer och när jag öppnar sidan är den tom eller felaktig.

  Gör så här: Tryck på F12 för att öppna utvecklingsverktygen. Byt till nyaste möjliga version vid dokumentläge. Nu borde sidan öppna sig korrekt. Om du fortfarande har problem, uppdatera till den nyaste versionen av Internet Explorer. Alternativt kan du byta webbläsare till Chrome. Du kan ladda ner Chrome gratis från internet.

 • Min dator öppnar inte utskrifter

  De flesta utskrifter laddas automatiskt. Gå in på webbläsarens inställningar och kontrollera att man inte av säkerhetsskäl har förhindrat nedladdning av dokument. Om du använder Chrome kan du ibland stöta på problem med utskrifter. När sådana problem uppstår kan du pröva att uppdatera sidan (F5 eller refresh-kommandot). Du kan också ladda ner utskrifterna med en annan webbläsare (som Firefox).

 • Digiböcker
 • Var köper jag en digibok för gymnasiet?

  Se var du kan köpa digiböcker för gymnasiet, samt priser, utbud, enhetskompatibilitet och övrig information om bland annat uppgifter på adressen: www.otava.fi/digibocker.

 • Vad är en digibok?

  En digibok är en digital version av en lärobok. Digiböckerna fungerar med internetanslutning och kan öppnas på dator, läsplatta eller smarttelefon. Du kan alltså komma åt böckerna med olika apparater vid olika tillfällen.

 • Fungerar digiböckerna utan internetanslutning?

  Digiböckerna fungerar delvis även i offlineläge, alltså utan internetanslutning. I offlineläget går det att läsa texterna i digiboken, men extramaterial (videor, animationer, ljudfiler) fungerar bara när du är ansluten till internet.

 • Hur länge kan jag använda en digibok?

  Licenserna varierar, i gymnasiematerial är licensen i kraft antingen 6 månader eller fyra år. I grundskolematerial är licensen i kraft 12 månader. Eventuella förändringar och nya egenskaper läggs också till redan köpta digiböcker.

 • Varför saknar digiboken sidnumrering?

  Otavas digiböcker är uppbyggda med hjälp av den senaste tekniken och är alltså inte enbart digitala kopior av pappersböckerna. Förutom bilder innehåller digiböckerna även videor och ljudfiler, som placerats ut i den digitala omgivningen så att det ska gå så smidigt som möjligt att använda dem. I stället för sidnumrering kan du använda till exempel rubriker för att hitta rätt ställe i boken.

 • Digiboken jag har köpt går inte att öppna

  Kontrollera att webbläsaren du använder stöder digiböcker. Det går inte att öppna digiböcker med till exempel version 8 av Internet Explorer. På en skild sida som beskriver Otavas digiböcker hittar du en lista över de webbläsare som stöds. Använder du digiboken på pekplatta och har gjort en så kallad snabbikon på skrivbordet? När din inloggning till Otavas digiläromedel går ut slutar snabbikonen att fungera och ber dig i stället att logga in på nytt. Logga in på Otavas digiläromedel och öppna produkten under rubriken Material. Du behöver inte aktivera produkten med aktiveringskoden en gång till. Det går inte heller att använda aktiveringskoden mer än en gång.

 • Hur fungerar digiboken?

  På Otavas digiböcker kan du se filmer om hur man använder digiböcker för gymnasiet (tillsvidare på finska). Du kan också bekanta dig med de här korta instruktionerna.

 • Var köper jag en digibok för högstadiet?

  Skolor kan köpa digiböcker för högstadiet i Otavas nätbutik.

 • Enhetskompatibilitet och tekniska krav
 • Vem ska jag kontakta om en produkt har ett tekniskt fel eller felaktigt innehåll?

  Med varje produkt kommer en blankett som du kan använda för att meddela om problem eller felaktigt innehåll. Beskriv problemet så noggrant som möjligt när du fyller i blanketten. Ange gärna namn och version på det operativsystem samt webbläsare du använder.

 • Tekniska krav för digitala lärarmaterial

  För att kunna använda de digitala lärarmaterialen måste du vara ansluten till internet. Det går inte att använda materialen i så kallat offlineläge. Operativsystem:
  Windows, OSX, Linux
  Programkrav:
  Internet Explorer 9 eller senare
  Mozilla Firefox 3 eller senare
  Google Chrome
  Safari 3 eller senare
  Flash Player version 10.1. eller senare
  Program för att läsa PDF-filer, till exempel Adobe Acrobat 9 eller senare

 • Fungerar de digitala materialen på iPad?

  Materialen har gjorts med HTML5-teknik och fungerar därmed på alla pekplattor och smarttelefoner med tillräckligt stor skärm.

  Lyssna på ljudfiler för elever på i- och Android-enheter

  iPad (och iPod):
  – Ladda ner ZIP-filen med ljudfiler och packa upp.
  – Öppna iTunes och hämta ljudfilerna.
  – Koppla iPaden till datorn med en USB-kabel: apparaten ska nu synas i balken på vänster sida i iTunes-programmet.
  – Välj de album eller filer i iTunes som du vill flytta till iPaden. Dra filerna från iTunes till iPaden. Innehållet i iPaden uppdateras.

  iPhone (via Mac-dator):
  – Öppna webbläsaren och gå in på Otavas hemsidor. Sök upp ljudmaterialet till den läromedelsserie du vill använda och klicka på ljudfilen.
  – Ladda ner ZIP-filen, packa upp den och öppna ljudfilerna med iTunes.
  – Koppla in iPhonen i datorn med kabeln och synkronisera de ljudfiler du vill överföra till telefonens musikspelare. Kontrollera att du använder kompatibla programversioner.
  – Närmare instruktioner: https://www.apple.com/se/support/iphone/syncing/.

  iPhone (ladda ner direkt till telefonen):
  – För att kunna öppna en ZIP-fil behöver du ett särskilt program som du kan ladda ner från App Store (det finns flera alternativ, både sådana som kostar och sådana som är gratis). Ladda först ner en sådan applikation.
  – Öppna mobilens webbläsare och gå in Otavas hemsidor. Sök upp materialet till den läromedelsserie du vill använda och klicka på ljudfilen.
  – Öppna ZIP-filen med programmet du laddade ner. Hur du spelar upp filen varierar beroende på vilket program du valde.

  Samsung-telefoner (Android):
  – Anslut telefonen till ett trådlöst nätverk eller använd abonnemangets dataöverföring. – Öppna Play-affären och ladda ner en avgiftsfri applikation för att packa upp ZIP-filer (t.ex. WinZip eller Andro Zip). Du måste ha ett särskilt program för att packa upp ZIP-filer.
  – Ladda nere ZIP-paketet med ljudfiler till telefonen. Oftast hittar du paketet så här: inställningar -> minne -> nerladdningar -> andra nerladdningar
  – Klicka på ZIP-filen för att packa upp den.
  – Ljudfilerna flyttas sedan automatisk till mobilens musikspelare där du kan lyssna på dem

 • Digitala användarförmåner för lärare i grundskolan och gymnasiet
 • Hur kommer jag åt digitala användarförmåner?

  När det gäller grundskolan lyfts de digitala användarförmånerna automatiskt upp till Otavas Lärarrum på basen av skolans beställningar. Om du saknar material som din skola har rätt till kan du kontakta kundtjanst@otava.fi.

 • Hur anmäler jag mig som användare av en läromedelsserie i gymnasiet?

  Lärare i gymnasiet kan anmäla sig som användare till en serie genom att skicka mejl till kundtjanst@otava.fi. Materialet används från Otavas Lärarrum. Om du inte har registrerat dig på Otavas Lärarrum finns det instruktioner här ovan. För att anmäla dig som användare går du in under fliken Mitt konto. Fyll i att du är ämneslärare och kryssa för de ämnen du undervisar i. Nu kan du använda sökfunktionen för att hitta de läromedelsserier som du har tillgång till.

Beställ online-produkter

Otavas nätbutik »
Kirjavälitys »
BTJ »

Otavas kundtjänst

Kundtjänsten är öppen kl. 8-16, tfn 09 156 6800

Otavas Lärarrum

Logga in/registrera dig till Otavas Lärarrum »

Elevens Värld

Logga in i Elevens Värld »