Tidtabell för psykologiserien inför GLP21

Se vilka läromedelsserier vi ger ut i humanistiska ämnen inför GLP 2021. På den här sidan uppdaterar vi information gällande humanistiska ämnen inför GLP 2021 samt tidtabellerna för serierna.

Psykologi: Insikt förnyas inför GLP 2021

Läromedelsserien i psykologi för gymnasiet, Insikt, förnyas inför nya läroplanen. Läromedlen i Insikt-serien utkommer både tryckt och digitalt. Digitalt lärarmaterial finns för varje modul. Se preliminär tidtabell för Insikt nedan.

Våren 2021

  • Insikt 1 (1/2021)

Hösten 2021

  • Insikt 2 (8/2021)

Våren 2022

  • Insikt 3

Hösten 2022

  • Insikt 4

Våren 2023

  • Insikt 5

Vad förändras i psykologin i samband med GLP 2021?

  • Den nya modulindelningen motsvarar den tidigare kursindelningen: modul 1 är obligatorisk och modulerna 2–5 är valfria. Alla moduler omfattar 2 studiepoäng.
  • Modulerna har nästan alla samma namn som de tidigare kurserna. Det blir inga stora förändringar jämfört med den nuvarande läroplanen.
  • Inom modulerna är innehållet däremot uppdelat på ett nytt sätt och det har tillkommit en hel del förtydliganden.
  • Delområdena i den mångsidiga kompetensen poängteras i högre grad än tidigare och ska implementeras i undervisningen.