Lärarrummet och de digitala materialen för gymnasiet förnyas under sommaren

Här har vi sammanställt information om kommande uppdateringar som berör de digitala materialen för gymnasiet. Läs mer om gymnasieprodukternas nya användargränssnitt, digiprodukternas nya analysverktyg och hur Lärarrummet har förnyats.

Otavas Lärarrum har förnyats

I Otavas Lärarrum finns alla våra digitala material som lärare har tillgång till. Lärarrummet har utvecklats utifrån återkoppling vi fått från våra kunder. Under våren har användare kunnat bekanta sig med en Beta-version av det förnyade Lärarrummet, och i början av höstterminen 2020 tas den förnyade versionen i bruk av alla. 

Bekanta dig med nya Lärarrummet >

Hur har Lärarrummet förnyats?

 • Du får en tydligare överblick över både dina egna och skolans material. 
 • Du får förslag på material utifrån den lärarroll du angett.
 • Det blir smidigare att navigera i tjänsten och du kommer snabbare åt de material du använder.
 • Det blir lättare att skapa grupper och dela licenser.
 • Tjänsten har fått en ny och fräsch layout.

Användargränssnittet för gymnasiets digitala material förnyas

Vi förnyar användargränssnittet i gymnasiets digiböcker och digitala lärarmaterial. I och med uppdateringen blir digiprodukterna mer mångsidiga och smidigare att använda. De pedagogiska och kvalitativa innehållen förändras inte.

Hur förnyas användargränssnittet?

 • Layouten blir mer attraktiv och det blir lättare att navigera i produkten.
 • Sökfunktionen har förbättrats.
 • I materialen finns ett häfte där du kan skriva anteckningar, som du kan redigera och markera med olika färger. Det går också att lägga till bilder och länkar i häftet.
 • Med hjälp av kommenteringsverktyget kan du skriva anteckningar i texter och uppgifter.
 • Det går att följa med sitt eget arbete på uppgiftsnivå i innehållsförteckningen.

I följande gymnasiematerial används redan det nya gränssnittet:

 • Alla produkter i serien Insights Engelska. Läs mer om Insights här >
 • Mol Repetition digibok
 • Nos vemos 2 spanska, digibok och digitalt material för läraren
 • Magazin.de tyska 8, digibok

Följande digiböcker och digitala material för läraren för gymnasiet uppdateras till det nya gränssnittet till augusti 2020:

Lärare, tänk på det här:

 • Anteckningar och markeringar som gjorts i de gamla versionerna överförs inte till de nya. Kom ihåg att spara dina anteckningar före slutet av juli 2020.
 • ISBN-numren för ovan nämnda digiböcker och digitala lärarmaterial förändras. Du hittar ISBN-numren i vår prislista >

De förnyade digiböckerna och digitala lärarmaterialen kommer att innehålla ett nytt analysverktyg

Vårt nya analys- och rapportverktyg tas i bruk i augusti 2020. Därmed blir det lättare att följa med de studerandes arbete och prestationer. Så här stöder det nya verktyget dig vid bedömning:

 • Verktyget har ett nytt och tydligt användargränssnitt.
 • Läraren kan på ett smidigt sätt granska studerandenas prestationer både på grupp- och individnivå samt enligt uppgift.
 • Studerandenas framsteg och prestationer presenteras på ett tydligt sätt, vilket gör det lättare för dig att skapa dig en helhetsuppfattning om deras kunskaper och nivå.
 • Det blir lättare för de studerande att se dina kommentarer.

Otavas digiprov förnyas

Läs instruktioner för hur du använder de förnyade digiproven >