Digiproven förnyas inför augusti 2021

Alla Otavas digiprov uppdateras inför augusti 2021. Nya digiprov görs till alla våra GLP21-serier, med undantag för fysik och kemi.

Digiproven har förnyats enligt lärarnas önskemål. I fortsättningen kommer proven att vara ett mångsidigare och smidigare stöd i ditt arbete. Nedan kan du läsa mer om hur digiproven förnyas och vilka prov som inte längre kommer att finnas tillgängliga efter läsåret 2020–2021. Längst ner på sidan finns en kort presentationsvideo på finska om hur proven fungerar. I slutet av artikeln finns råd för dig som redan använder digiprov från Otava och vill spara dem för framtiden.

Så här förnyas Otavas digiprov:  

  • Det nya användargränssnittet är tydligare och enklare att använda.
  • I fortsättningen ansluter elever och studerande till provet med hjälp av en kod. Du behöver inte längre lägga till studerande till proven.
  • Bedömningsläget för provet har förnyats och förtydligats.
  • Digiproven kommer att få en vitsordsräknare och i fortsättningen kommer läraren också att kunna redigera poängsättningen.
  • Du kommer att kunna ge mångsidigare feedback på studerandenas öppna svar och skrivuppgifter. Till öppna uppgifter kommer det att finnas färdiga korrigeringsförslag i korrigeringsverktyget.
  • Provpaketen i våra GLP21-serier kommer att innehålla nya provuppgifter. 

Spara tidigare prov  

Efter uppdateringen kommer du inte längre komma åt att granska eller redigera prov du skapat före höstterminen 2021. Prestationsdata och egna uppgifter i de nuvarande proven överförs inte till det nya användargränssnittet. Du kan spara dina egna uppgifter genom att skriva ut dem eller använda dig av skärmdumpar. Ta tillvara dina egna uppgifter och eventuell prestationsdata före slutet av juli 2021.

Följande digiprov finns inte längre tillgängliga efter läsåret 2020–2021:  Ateljee 1–8, Dime! 1–8, Korall 1 och 2 samt Valo I och II. 

Du hittar alla digiprov som finns tillgänglia läsåret 2021–2022 i våra prislistor >

Titta på en presentationsvideo om de nya digiproven (videon är på finska):