Uskonnon, psykologian, filosofian ja opinto-ohjauksen LOPS 2021 -sarjojen ilmestymisaikataulut

Katso, mitä LOPS 2021 -sarjoja meiltä on tulossa uskontoon, psykologiaan, filosofiaan ja opinto-ohjaukseen. Mukana on myös sarjojen ilmestymisaikataulut. Päivitämme tänne aina kyseisten sarjojen uusimmat LOPS 2021 -tiedot,

Uskonto: uusi Lumo-sarja ilmestyy LOPS 2021:een

Lukion uskontoon ilmestyy uusi Lumo-sarja. Lumo-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Lumo-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut. 

Valmiina keväällä 2021

 • Lumo 1 (1/2021)

Tutustuttavissa keväällä 2021 

 • Lumo 2 (1/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Lumo 2 (8/2021)
 • Lumo 3 (8/2021)

Valmiina keväällä 2022

 • Lumo 4–6 (1/2022)

Miten uskonnon opetus muuttuu LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Pakollisia ovat moduulit 1 ja 2, valinnaisia 3–6. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Muutoksen sisältöihin ovat enimmäkseen hyvin pieniä.
 • Uskontojen tutkimukseen liittyviä aiheita siirtyy kursseista 1 ja 5 moduuliin 6.
 • Muinaissuomalaiset uskontoperinteet siirtyvät kurssista 5 moduuliin 4.
 • Medialukutaito, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen aktiivisuus nousevat aiempaa enemmän esiin.

Psykologia: Oivallus uudistuu LOPS 2021:een

Lukion psykologian Oivallus-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Oivallus-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Oivallus-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Valmiina keväällä 2021

 • Oivallus 1 (1/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Oivallus 2 (8/2021)

Valmiina keväällä 2022

 • Oivallus 3 (1/2022)

Valmiina syksyllä 2022

 • Oivallus 4

Valmiina keväällä 2023

 • Oivallus 5

Miten psykologian opetus muuttuu LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Moduuli 1 on pakollinen, moduulit 2–5 valinnaisia. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Moduulien nimet ovat lähestulkoon samat kuin aiemmat kurssien nimet. Laajasti katsottuna uusi LOPS ei tuo psykologian sisältöihin suuria muutoksia.
 • Moduulien sisällä sisältöjä on kuitenkin jäsennelty uudella tavalla ja niihin on tullut runsaasti tarkennuksia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.

Filosofia: Idea uudistuu LOPS 2021:een

Lukion filosofian Idea-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Idea-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Idea-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Tutustuttavissa keväällä 2021

 • Idea 1 (1/2021)
 • Idea 2 (1/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Idea 1 (8/2021)
 • Idea 2 (8/2021)

Valmiina keväällä 2022

 • Idea 3 (1/2022)

Valmiina keväällä 2023

 • Idea 4 (1/2023)

Miten filosofian opetus muuttuu LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Etenkin valinnaisten kurssien sisältöjä on selkeytetty, painotuksia on muokattu ja filosofian ajankohtaisia sovelluskohteita on päivitetty.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan filosofiaa eri tieteenaloja integroivana oppiaineena, joka auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia sekä tieteiden välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.

Opinto-ohjaus: Etevä ilmestyy LOPS 2021:een

Lukion opinto-ohjaukseen ilmestyy uusi Etevä-sarja. Materiaalit ilmestyvät digitaalisessa muodossa. Alta löydät Etevä-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut. 

Tutustuttavissa keväällä 2021

 • Etevä 1–2 (1/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Etevä 1–2 (8/2021)