Supervoimat käyttöön matematiikan tunneilla

Kun aloitin lukuvuoden ensi kertaa ekaluokan luokanopettajana, odotin malttamattomasti lasten riemua, iloa ja innokkuutta oppimista kohtaan. Ensimmäisestä koulupäivästä tulikin unohtumaton:

– Ei! kuului kauhistunut henkäys takarivistä.
– Yök! komppasi pontevasti toinen.
– Meidän perheessä kukaan ei osaa matikkaa, säesti asiantuntevasti kolmas.

Hienoa! Lapset kokivat olevansa turvassa ja uskalsivat ilmaista mielipiteensä. Alku sekin!

Vanhempainillassa kerroin tapahtuneesta. Moni naureskeli punastellen. Esitin toiveen: voisimmeko antaa ihan jokaiselle mahdollisuuden rakentaa itsestään positiivinen minäkuvan oppijana? Myös matematiikassa?

Opetussuunnitelman mukaan koulun tehtävä on antaa lapsille eväät kasvaa täyteen mittaansa. Yhdessä kasvaen rakennetaan oppimispolkuja, jotka auttavat jokaista löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä ponnistelemaan pitkäjänteisesti tavoitteita kohti.

Hyvä opetus innostaa ja kannustaa oppimaan lisää sekä vahvistaa lapsen minäkuvaa ja -pystyvyyttä oppijana. Alakoulun uusi matematiikan sarja Oivaltaja ohjaa lapsia käyttämään luonteenvahvuuksia apuna matematiikan opiskelussa. Innokkuus, yhteistyötaidot ja itsesäätely ovat supervoimia, jotka auttavat pääsemään tavoitteisiin. Luovuus antaa välineitä tarkastella asioita uusista näkökulmista ja sinnikkyys auttaa jaksamaan silloinkin, kun astutaan epämukavuusalueelle. Näin matematiikan sisällöt ja tavoitteet nivoutuvat osaksi lapsen elämää ja laaja-alaista osaamista. John Donnea mukaillen: matematiikka ei ole saari.

Jokaisella lapsella on lupa loistaa. Vahvuuksia vahvistamalla luodaan keinoja kohdata ja rakentaa uutta haastavissakin olosuhteissa. Näin tarjoamme välineitä kohdata tulevaisuus sellaisena kuin se edessämme aukeaa. Annetaan jokaisen oppilaan löytää omat supervoimansa – myös matematiikassa.

Tutustu uuteen matematiikan Oivaltaja-sarjaan ja tulosta vahvuuskortit >

  • Merja Kalm

    Merja Kalm on luokanopettaja sekä oppi- ja tietokirjailija. Hän on yksi uuden matematiikan Oivaltaja-sarjan tekijöistä. Oppikirjailijana Kalm toivoo tuovansa luokkiin iloa, toimintaa ja oppimisen riemua.