Pelaaminen tuntui erityispalkinnolta – poimi Into-vinkit oppitunnille!

Kirsi Katila opetti viime lukuvuonna 4. luokkaa Pakilan ala-asteella. Hän otti keväällä Into-mobiilipelit ensimmäistä kertaa luokalleen kokeilukäyttöön ja ilahtui, kuinka innostuneita oppilaat olivat niistä.

Pelit ja toiminnallisuus motivoivat oppilaita

Into-pelit ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Tehtäviin vastataan joko kirjoittamalla, äänellä, kuvalla tai videolla, joten ne harjoittavat kätevästi monilukutaitoa. Tehtävät ovat toiminnallisia ja ne kannustavat oppilaita liikkumaan sekä ulko- että sisätiloissa. Kone antaa automaattisesti pisteet tehtäviin tai opettajalle on arviointia ohjaavat pisteytysohjeet. Pelejä voi pelata mobiililaitteella tai tabletilla, jolloin myös TVT-taidot harjaantuvat.

”Meidän luokassa kaikki oppilaat innostuivat oitis Into-peleistä. Niiden pelaaminen tuntui erityispalkinnolta. Oppilaat kisailivat leikkimielisesti keskenään ja suorittivat vauhdilla tehtäviä. Pelit innostavat ja sitouttavat oppilaita opittaviin asioihin ihan uudella tavalla. Ne myös tuovat vaihtelua oppitunneille”, Katila kertoo.

Jokaisen taidot näkyviin

Into-pelejä pelataan ryhmissä, jolloin oppilaiden sosiaaliset taidot ja ilmaisu harjaantuvat. Yhdessä tekeminen motivoi oppimaan. Katilan luokassa oppilaat saivat valita oman parinsa ja siirtyä itse valitsemaansa paikkaan tekemään tehtäviä. Tämä innosti erityisesti hiljaisempia oppilaita.

”Parasta oli se, että näki oppilaista uusia puolia. Ujot ja hiljaisemmat rohkenivat esimerkiksi videoida kaverinsa kanssa englannin kielisiä juttuja, kun koko luokka ei ollut tilannetta seuraamassa. Jokaisen taidot tulivat paremmin näkyviin”, Katila toteaa.

Ilmiöpohjainen oppiminen korostuu

Into-mobiilipelit yhdistävät oppiaineet, opetussuunnitelman ja ilmiöt innostaviksi kokonaisuuksiksi. Alakoulun 3–6-luokille ammattitaidolla suunnitellut pelikokonaisuudet vastaavat opetussuunnitelman oppimistavoitteisiin. Monialaisten pelien tehtävät liittyvät alakoulun ympäristöopin, matematiikan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin teemoihin.

”Tehtävät rikkovat hyvin oppiainerajoja ja kannustavat pohtimaan ilmiötä monesta eri näkökulmasta. Oppilaista se on uutta ja innostavaa. Heistä on erityisen hauskaa, kun pelien aikana pääsee suorittamaan tehtäviä myös englanniksi”, Katila kommentoi.

Vinkit Into-pelien käyttöön

Katila vinkkaa vielä lopuksi, millaisissa opetustilanteissa Into-pelit toimivat parhaiten. Tärkeintä hänen mielestään on kuitenkin rohkeasti kokeilla pelejä ja aloittaa niiden käyttö vähitellen, vaikka yksi tehtävä kerrallaan. Seuraavissa tilanteissa Kairinen koki pelit kuitenkin erityisen hyödyllisinä.

  1. Pelit toimivat erinomaisena ryhmäyttämisen keinona. Ne auttavat oppilaita tutustumaan toisiinsa ja tukevat sosiaalisten suhteiden rakentumista erityisesti uuden luokan kanssa.
  2. Pelit auttavat kertaamaan tai syventämään opittuja asioita. Niitä voi hyvin pelata joko ennen tai jälkeen kokeen.
  3. Pelit tuovat vaihtelua oppitunneille ja motivoivat oppilaita ihan uudella tavalla. Niitä on helppo hyödyntää milloin tahansa oppitunnin aikana. Englannin tunneilla Welcome to our School! -peli on hauska tapa innostaa oppilaita kielen opiskeluun ja tutustuttaa samalla oman koulun ympäristöön. Syksyyn sopii erinomaisesti Vuodenajat-peli, sillä siinä yhdistyvät ympäristöopin ja äidinkielen keskeiset oppiaiheet sekä yhdessä tekeminen.
    Koira lemmikkinä -peli on takuuvarma innostaja ja se sopii myös eka- ja tokaluokkalaisille.

Näin saat Into-pelit käyttöön: