Näin High five! sopii myös A2-englantiin

High five! 3 soveltuu erinomaisesti myös A2-englantiin. A2-kielen opiskelijoilla on usein jo hyvät oppimaan oppimisen taidot, joten niiden harjoitteleminen voidaan jättää vähemmälle.

Pre-chapterit esittelevät keskeiset tervehdykset, numerot ja värit, joilla päästään hyvin liikkeelle myös englannin opiskelua aloittavien kanssa. Mikäli opiskelu aloitetaan kolmannella vuosiluokalla, kirjasarjaa voi edetä normaalissa tahdissa 1 kirja / vuosiluokka.

Neljänneltä luokalta alkavan A2-kielen opiskelussa kirjasarjaa voi käsitellä resursseista ja tuntimääristä riippuen nopeutetussa aikataulussa. Tällöin tehtäviä voidaan karsia ja valikoida käsiteltäviksi keskeisimpiä asioita harjoittavia tehtäviä. Esimerkiksi salkkutehtävät voi antaa oppilaille kotona tehtäviksi, ja kuuntelutehtävistä voi valikoida ryhmän tason mukaisen tehtävän. Nopeutettaessa voi myös esimerkiksi jättää kertauskappaleet kevyemmälle käsittelylle tai kokonaan yhdessä käsittelemättä.

A2-ajoitussuunnitelma 4. luokalta alkavaan englannin opiskeluun.

A2-ajoitussuunnitelma 4. luokalta alkavaan englannin opiskeluun.