Mikä muuttuu uskonnon, psykologian ja filosofian opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

Kokosimme alle tärkeimmät muutokset uskonnon, psykologian ja filosofian opetuksessa LOPS 2021:een siirryttäessä.

Näin uskonnon opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Pakollisia ovat moduulit 1 ja 2, valinnaisia 3–6. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Muutoksen sisältöihin ovat enimmäkseen hyvin pieniä.
 • Uskontojen tutkimukseen liittyviä aiheita siirtyy kursseista 1 ja 5 moduuliin 6.
 • Muinaissuomalaiset uskontoperinteet siirtyvät kurssista 5 moduuliin 4.
 • Medialukutaito, kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen aktiivisuus nousevat aiempaa enemmän esiin.

Uusi uskonnon Lumo-sarja ilmestyy uuteen opetussuunitelmaan!

Katso uuden Lumo-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin psykologian opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa: Moduuli 1 on pakollinen, moduulit 2–5 valinnaisia. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Moduulien nimet ovat lähestulkoon samat kuin aiemmat kurssien nimet. Laajasti katsottuna uusi LOPS ei tuo psykologian sisältöihin suuria muutoksia.
 • Moduulien sisällä sisältöjä on kuitenkin jäsennelty uudella tavalla ja niihin on tullut runsaasti tarkennuksia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.

Psykologian Oivallus-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Oivallus-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin filosofian opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Etenkin valinnaisten kurssien sisältöjä on selkeytetty, painotuksia on muokattu ja filosofian ajankohtaisia sovelluskohteita on päivitetty.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan filosofiaa eri tieteenaloja integroivana oppiaineena, joka auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia sekä tieteiden välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.

Filosofian Idea-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Idea-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >