Mikä muuttuu matematiikan opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

Kokosimme alle tärkeimmät muutokset matematiikan opetuksessa LOPS 2021:een siirryttäessä.

Näin MAY1-sisällöt muuttuvat LOPS 2021:een siirryttäessä:

  • Moduulin MAY1 sisältö muuttuu. Jatkossa moduuli muodostaa kertaavan ja perusasioita syventävän sillan peruskoulun ja lukion matematiikan välille.

Näin pitkän matematiikan opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

  • Pitkän matematiikan moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä.
  • Pitkässä matematiikassa opiskellaan uutena sisältönä talousmatematiikkaa. Tilastoja opiskellaan aiempaa enemmän.
  • Valinnaisessa syventävässä moduulissa on mahdollisuus opiskella ohjelmointia.
  • Vektorilaskennan perusteet on hajautettu: pakollisissa opinnoissa tutustutaan perusteisiin xy-koordinaatistossa ja valinnaisissa opinnoissa syvennetään tietoja xyz-koordinaatistossa.
  • Erilaisia funktioita opiskellaan kahdessa moduulissa erillään derivaatasta. Derivaattaan perehdytään omassa moduulissaan

Näin lyhyen matematiikan opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

  • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
  • Sisältöjä on selkeytetty, tarkennettu ja muokattu mm. moduulin MAY1 muutoksista johtuen.
  • Talousmatematiikka on jaettu kahteen 1 opintopisteen moduuliin, joista toinen on sisällöltään sama kuin vastaava pitkän matematiikan moduuli.

Otavan MAY1 uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvien matematiikan sarjojemme alustavat ilmestymisaikataulut >

Pitkän matematiikan Juuri-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Juuri-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Lyhyen matematiikan Huippu-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Huippu-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >