Mikä muuttuu luonnontieteiden opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

Kokosimme alle tärkeimmät muutokset luonnontieteiden opetuksessa LOPS 2021:een siirryttäessä.

Näin fysiikan opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Fysiikassa on kahdeksan moduulia. Kaksi ensimmäistä on yhden opintopisteen ja loput kahden opintopisteen moduuleja.
 • Kaikissa moduuleissa mainitaan temaattisia yhteyksiä, joiden avulla keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella.
 • Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen on entistä tärkeämpää. Esimerkiksi energiaan perehtyminen jo moduulissa FY2 Fysiikka Ympäristö ja yhteiskunta antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan monipuolisten työtapojen ja kokeellisuuden sekä jatkuvan arvioinnin merkitystä.

Uusi fysiikan Vipu-sarja ilmestyy uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uuden Vipu-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin kemian matematiikan opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Kemiassa opiskelijoiden yksilöllistä oppimisprosessia parannetaan.
 • Oppimisprosessia kehitetään hyödyntämällä kemiaan liittyvää pedagogista tutkimusta.
 • Eriyttäminen helpottuu ja tehtäviin tulee eri tasoja.
 • Opiskelijan valmiuksia itsearviointiin kehitetään.
 • Kahden opintopisteen pakolliset moduulit tulevat yhteen kirjaan.
 • Kemian merkityksen ymmärtäminen erilaisissa asiayhteyksissä vahvistuu.

Kemian Mooli-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Mooli-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin biologian opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Biologiassa on kuusi moduulia, joista kaksi on yhden ja muut kahden opintopisteen laajuisia. Moduulijako vastaa sisällöltään melko lailla nykyistä kurssijakoa, mutta nykyinen BI2-kurssi on jaettu kahdeksi yhden opintopisteen moduuliksi.
 • Sisältöjä on hieman karsittu ja selkeytetty siten, että painopiste on perusasioiden opiskelussa.
 • Opetussuunnitelmassa painotetaan luonnontieteellisen ajattelun kehittämistä kokeellisen työskentelyn kautta kaikissa moduuleissa.
 • Keskeistä on myös tutustuminen biologiseen tutkimukseen ja sen rooliin biologisen tiedon hankinnassa, samoin kuin biotieteiden merkitykseen erilaisten ongelmien ratkaisemisessa, kestävän hyvinvoinnin luomisessa ja uusien innovaatioiden synnyssä.
 • Monipuoliset työtavat, erilaiset oppimisympäristöt sekä yhteydet korkeakouluihin ja työelämään muodostavat keskeisen osan opiskelua kaikissa moduuleissa.

Uusi biologian Biomi-sarja ilmestyy uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uuden Biomi-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin maantieteen opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • GE1 Maailma muutoksessa -kurssia on selkeytetty kattamaan tärkeimpiä globaaleja ilmiöitä. Samalla kurssin riski-painotus poistuu.
 • GE2 ja GE3 kurssin osittainen päällekkäisyys ykköskurssin kanssa on poistettu, mikä antaa lisää aikaa syventyä maantieteellisiin asioihin ja ilmiöihin. Esimerkiksi vulkanismi ja maanjäristykset käsitellään vain GE2 kurssissa.

Maantieteen Manner-sarja uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan!

Katso uudistuvan Manner-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >