Mikä muuttuu historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa LOPS21:en myötä?

Kokosimme alle tärkeimmät muutokset historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa LOPS21:een siirryttäessä.

Näin historian opetus muuttuvat LOPS21:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostavat historian opiskelun merkitystä.
 • Sisällöissä ei tapahdu suuria muutoksia.
 • Moduulien alkupuolella on enemmän historian tutkimukseen ja historiallisen tiedon muodostumiseen liittyviä kohtia.
 • Taitojen merkitys on korostunut entisestään. Erityisesti tiedon hankkimiseen ja siihen liittyvät taidot korostuvat. Tämä näkyy myös arviointiperusteissa.
 • HI2-kurssiin on nostettu mukaan poliittiset ideologiat.

Näin yhteiskuntaopin opetus muuttuu LOPS21:een siirryttäessä:

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tukevat yhteiskuntaopin tavoitteita.
 • Sisällöissä on tapahtunut pieniä muutoksia.
 • Medialukutaito ja mediavaikuttaminen korostuvat yleisissä ja moduulikohtaisissa tavoitteissa.
 • YH1-kurssiin on tullut lisäksi mediavaikuttaminen.
 • YH2 Taloustiedon moduulissa oman talouden hoitoon liittyvät asiat ovat tarkentuneet. Uutena asiana on myös kestävä talouskasvu.
 • YH4 Lakitiedon moduulissa painopiste on selkeämmin yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarja uudistuu LOPS21:een!