Mikä muuttuu englannin ja ruotsin opetuksessa LOPS 2021:n myötä?

Kokosimme alle tärkeimmät muutokset A-englannin sekä A- ja B1-ruotsin opetuksessa LOPS 2021:een siirryttäessä.

Näin A-englannin opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Lukioenglannin moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä, mutta muuten uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.
 • Kielitietoisuus ja sen kehittäminen edistävät opiskelijan monikielistä osaamista ja monilukutaitoa ja auttavat hahmottamaan kielten välisiä suhteita.
 • Englanninopintojen aluksi opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja laatii, ja myöhemmin täydentää, itselleen kieliprofiilia.
 • Oppimiseen ja opetukseen vaikuttaa käsitys englannista lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli.

A-englannin Insights-sarja uudistuu LOPS 2021:een New Insights -sarjaksi!

Katso New Insights -sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

Näin A- ja B1-ruotsin opetus muuttuu LOPS 2021:een siirryttäessä:

 • Pitkän ja keskipitkän ruotsin moduulit ovat laajuudeltaan 1, 2 tai 3 opintopistettä, mutta muuten uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • Moduuliajattelu mahdollistaa oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet muiden lukioaineiden kanssa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostuvat entisestään ja nivotaan entistä tiiviimmin osaksi kurssisisältöjä.
 • Kielitietoisuus ja sen kehittäminen edistävät opiskelijan monikielistä osaamista ja monilukutaitoa ja auttavat hahmottamaan kielten välisiä suhteita.
 • Ruotsinopintojen aluksi opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja laatii, ja myöhemmin täydentää, itselleen kieliprofiilia.

A-ruotsin Inne-sarja uudistuu LOPS 2021:een!

Katso uudistuvan Inne-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >

B1-ruotsin Fokus-sarja uudistuu LOPS 2021:een!

Katso uudistuvan Fokus-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut >