“Meidän luokka nukkuu liian vähän” 

Pizzadinot, Jellykalat, Pinkit elefantit… Opettaja Tiina Orbinski kutsuu ryhmän toisensa jälkeen jännittyneitä mutta sanavalmiita viidesluokkalaisia luokan eteen esittelemään projektejaan vieraille. 

Oulussa Ritaharjun koululla on käynnissä kokeilu, jossa 5. luokan oppilaat testaavat opettajiensa kanssa Otava Oppimisen palveluiden hyvinvointiteemaista monialaista oppimiskokonaisuutta. Kokeilussa sitä tuetaan Qridin arviointialustalla. 

Pinkit elefantit -ryhmä on tutkinut henkistä hyvinvointia ja sen vaikutusta terveyteen. Suurimman opin ryhmä kiteyttää näin: ”Ikinä ei voi tietää, jos naapurilla on jokin huoli.”  

Luokka on tehnyt monipuolisesti tutkimuksia. Sateenkaarifanit ovat tehneet koulun aulassa kyselytutkimusta, Jellykalat ovat keksineet haastatella koulupsykologia. YOS-ryhmä on mitannut Polarin aktiivisuusrannekkeilla yöunensa keskiarvoa ja tekee laskelmia siitä, nukkuuko heidän luokkansa riittävästi suhteessa suosituksiin.  

Yhteistyötaitoja projektissa harjoitellaan myös. Pizzadinot arvioivat, että parhaiten heidän ryhmänsä on onnistunut suunnitelmallisuudessa. Team Gorillojen vahvuus oli toisten kuuntelu. Kannustaminen, aktiivisuus ja yhteishenki on valittu yhdessä projektin keskeisiksi tarkkailukohteiksi. 

Ryhmä antaa toisilleen vertaispalautetta jokaisen työskentelysession jälkeen Qridissä Otavan asettamien tavoitelauseiden avulla. Arvioinnin tuloksia tarkastellaan yhdessä päivän lopuksi. ”Huomaatteko, mitä on käynyt? Teidän kaverit ovat arvioineet teidän työskentelyn paremmaksi kuin te itse”, vinkkaa Qridin pedagoginen johtaja Henri Karjalainen. ”Te olette parempia kuin itse uskotte”, rohkaisee opettaja Henna Koivikko. 

Periaatteena yhdessä tekeminen

Ritaharjun kokeilu on osa Oulun kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hanketta, jonne Otavan, Qridin ja Polarin yhteishanke valittiin mukaan. Oppilaat ovat saaneet kokeilussa käyttöönsä Otavan oppimiskokonaisuuden, joka Ritaharjun toiveesta räätälöitiin liittymään hyvinvointiin. Omaa edistymistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan Qridin arviointialustalla. Oppilaat ovat saaneet käyttöönsä myös Polarin aktiivisuusrannekkeet, joiden tietoja he käyttävät hyväkseen tutkimuksissa. 

Otava Oppimisen palveluille koulujen, kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhdessä tekeminen ja kehittäminen on keskeinen toimintaperiaate.  

“Usein se tarkoittaa myös sitä, että haluamme olla mukana opettajien ja oppilaiden kanssa luokassa, opettaen ja yhdessä oppien. Samalla myös ymmärrämme paremmin sen, mitä lisäarvoa voimme tuoda kouluille osana tarjontaamme”, kertoo Otavan liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen, joka pääsi projektin myötä kahdeksi päiväksi opettajaksi Ritaharjuun. 

Hyvinvointia kouluarkeen 

”Meidän luokka nukkuu liian vähän”, on yksi havainto, jonka luokka teki. Esittelypäivän päätteeksi oppilaat saavat antaa palautetta kokeilukokonaisuudesta. Kaikkien mielestä on ollut kivaa, suurimman osan mielestä tosi kivaa. Kaikki viittaavat oppineensa jotain uutta, moni paljonkin.  

Tärkein kysymys esitetään kuitenkin viimeisenä. ”Kuinka moni teistä aikoo muuttaa elämässään jotain sen perusteella, mitä on tämän projektin aikana oppinut? Oppilaat tuumaavat hetken ja sen jälkeen puolet nostaa kätensä. 

Muutoksen puolesta kertovat kokeilun aluksi ja lopuksi toteutetut asennetutkimukset. Tutkimuskysymyksissä testattiin oppilaiden tietoja ja asenteita monipuolisesta hyvinvoinnista. Kyselyn mukaan muutosta oli tapahtunut, eikä pelkästään parempaan suuntaan. Asioista tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel muutoksen tekemiseen. Moni oppilas koki projektin alussa saavansa riittävästi unta, mutta projektin lopuksi jopa 21 % oppilaista käsitys nykyisen unensa riittävyydestä oli laskenut.  

Haluamme kehittää toimintamallin, joka edistää oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia kouluarjessa. että vastaavia kokonaisuuksia kannattaa tehdä eri teemoista lisää. Oppimisen lisäksi kehitämme samalla oppilaan valmiuksia itseohjautuvuuteen ja tulevaisuustaitoihin. Siinähän koulussa on viime kädessä kysePelkonen sanoo. 

Lue lisää:

Otava Oppimisen palvelut on vuoden 2018 aikana toteuttanut tutkivaa oppimista ja projektityöskentelyä yhdistäviä kokonaisuuksiaan ympäri Suomen. Oulussa kokeilussa oleva kokonaisuus on Ritaharjun toiveesta räätälöity liittymään hyvinvointiin ja entisestään paranneltu versio kokonaisuudesta, jota myös Jyväskylän OKL testasi onnistuneesti kokeilukoulussaan. 

Lue koko artikkeli: Jyväskylän yliopiston OKL testasi Otavan monialaisen oppimiskokonaisuuden

– Emilia Haapanen