Luonnontieteiden LOPS 2021 -sarjojen ilmestymisaikataulut

Katso, mitä LOPS 2021 -sarjoja meiltä on tulossa fysiikkaan, kemiaan, maantieteeseen ja biologiaan. Mukana on myös sarjojen ilmestymisaikataulut. Päivitämme tänne aina uusimmat tiedot luonnontieteiden LOPS 2021 -tuotteistamme.

Fysiikka: uusi Vipu-sarja ilmestyy LOPS 2021:een

Lukion fysiikkaan ilmestyy uusi Vipu-sarja. Vipu-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Vipu-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Tutustuttavissa syksyllä 2020

 • Vipu 12 (10/2020)

Tutustuttavissa keväällä 2021

 • Vipu 3 (1/2021)

Valmiina keväällä 2021

 • Vipu 12 (3/2021)
 • Vipu 3 (4/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Vipu 4 (10/2021)

Valmiina keväällä 2022

 • Vipu 5 (3/2022)

Valmiina syksyllä 2022

 • Vipu 6 (9/2022)
 • Vipu 7 (12/2022)

Valmiina keväällä 2023

 • Vipu 8 (4/2023)

Mikä muuttuu fysiikan opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Fysiikassa on kahdeksan moduulia. Kaksi ensimmäistä on yhden opintopisteen ja loput kahden opintopisteen moduuleja.
 • Kaikissa moduuleissa mainitaan temaattisia yhteyksiä, joiden avulla keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella.
 • Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen on entistä tärkeämpää. Esimerkiksi energiaan perehtyminen jo moduulissa FY2 Fysiikka Ympäristö ja yhteiskunta antaa valmiuksia ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun.
 • Opetussuunnitelmassa korostetaan monipuolisten työtapojen ja kokeellisuuden sekä jatkuvan arvioinnin merkitystä.

Kemia: Mooli uudistuu LOPS 2021:een

Lukion kemian Mooli-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Mooli-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Mooli-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Valmiina keväällä 2021 

 • Mooli 12 (1/2021) 

Valmiina syksyllä 2021 

 • Mooli 3 (11/2021)

Valmiina keväällä 2022 

 • Mooli 4 (6/2022)

Valmiina syksyllä 2022 

 • Mooli 5 

Valmiina syksyllä 2023  

 • Mooli 6
 • Mooli Kertaus  

Mikä muuttuu kemian opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Kemiassa opiskelijoiden yksilöllistä oppimisprosessia parannetaan.
 • Oppimisprosessia kehitetään hyödyntämällä kemiaan liittyvää pedagogista tutkimusta.
 • Eriyttäminen helpottuu ja tehtäviin tulee eri tasoja.
 • Opiskelijan valmiuksia itsearviointiin kehitetään.
 • Kahden opintopisteen pakolliset moduulit tulevat yhteen kirjaan.
 • Kemian merkityksen ymmärtäminen erilaisissa asiayhteyksissä vahvistuu.

Biologia: uusi Biomi-sarja ilmestyy LOPS 2021:een 

Lukion biologiaan ilmestyy uusi Biomi-sarja. Biomi-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Biomi-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Tutustuttavissa keväällä 2021

 • Biomi 1

Valmiina syksyllä 2021 

 • Biomi 1 (8/2021)
 • Biomi 23 (9/2021)

Valmiina keväällä 2022 

 • Biomi 4 (1/2022)

Valmiina syksyllä 2022 

 • Biomi 5
 • Biomi 6

Mikä muuttuu biologian opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Biologiassa on kuusi moduulia, joista kaksi on yhden ja muut kahden opintopisteen laajuisia. Moduulijako vastaa sisällöltään melko lailla nykyistä kurssijakoa, mutta nykyinen BI2-kurssi on jaettu kahdeksi yhden opintopisteen moduuliksi.
 • Sisältöjä on hieman karsittu ja selkeytetty siten, että painopiste on perusasioiden opiskelussa.
 • Opetussuunnitelmassa painotetaan luonnontieteellisen ajattelun kehittämistä kokeellisen työskentelyn kautta kaikissa moduuleissa.
 • Keskeistä on myös tutustuminen biologiseen tutkimukseen ja sen rooliin biologisen tiedon hankinnassa, samoin kuin biotieteiden merkitykseen erilaisten ongelmien ratkaisemisessa, kestävän hyvinvoinnin luomisessa ja uusien innovaatioiden synnyssä.
 • Monipuoliset työtavat, erilaiset oppimisympäristöt sekä yhteydet korkeakouluihin ja työelämään muodostavat keskeisen osan opiskelua kaikissa moduuleissa.

Maantiede: Manner uudistuu LOPS 2021:een

Lukion maantieteen Manner-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Manner-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Manner-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Tutustuttavissa keväällä 2021

 • Manner 1

Valmiina syksyllä 2021

 • Manner 1 (8/2021)
 • Manner 2 (8/2021)

Valmiina keväällä 2022

 • Manner 3 (1/2022)
 • Manner 4

Mikä muuttuu maantieteen opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa pääosin entistä kurssijakoa.
 • GE1 Maailma muutoksessa -kurssia on selkeytetty kattamaan tärkeimpiä globaaleja ilmiöitä. Samalla kurssin riski-painotus poistuu.
 • GE2 ja GE3 kurssin osittainen päällekkäisyys ykköskurssin kanssa on poistettu, mikä antaa lisää aikaa syventyä maantieteellisiin asioihin ja ilmiöihin. Esimerkiksi vulkanismi ja maanjäristykset käsitellään vain GE2 kurssissa.