Historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjan LOPS 2021 -ilmestymisaikataulut

Katso, millä aikataululla Forum uudistuu LOPS 2021:een. Kokoamme tänne aina uusimmat tiedot Forumin LOPS 2021 -tuotteista.

Historia ja yhteiskuntaoppi: Forum uudistuu LOPS 2021:een 

Suosittu lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarjamme uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan. Forum-sarjan oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Opettajan digiopetusaineisto on saatavilla kuhunkin moduuliin. Alta löydät Forum-sarjan alustavat ilmestymisaikataulut.

Valmiina keväällä 2021

 • Forum Historia 1 (1/2021)
 • Forum Historia 2 (5/2021)
 • Forum Yhteiskuntaoppi 1 (1/2021)
 • Forum Yhteiskuntaoppi 2 (5/2021)

Valmiina syksyllä 2021

 • Forum Historia 5
 • Forum Historia 6

Valmiina keväällä 2022

 • Forum Historia 3
 • Forum Yhteiskuntaoppi 3

Valmiina syksyllä 2022

 • Forum Historia 4
 • Forum Yhteiskuntaoppi 4

Valmiina keväällä 2023

 • Abi Yhteiskuntaoppi 
 • Abi Historia  

Mikä muuttuu historian opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet korostavat historian opiskelun merkitystä.
 • Sisällöissä ei tapahdu suuria muutoksia.
 • Moduulien alkupuolella on enemmän historian tutkimukseen ja historiallisen tiedon muodostumiseen liittyviä kohtia.
 • Taitojen merkitys on korostunut entisestään. Erityisesti tiedon hankkimiseen ja siihen liittyvät taidot korostuvat. Tämä näkyy myös arviointiperusteissa.
 • HI2-kurssiin on nostettu mukaan poliittiset ideologiat.

Mikä muuttuu yhteiskuntaopin opetuksessa LOPS 2021:en myötä?

 • Uusi moduulijako vastaa entistä kurssijakoa. Kaikki moduulit ovat kahden opintopisteen laajuisia.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet tukevat yhteiskuntaopin tavoitteita.
 • Sisällöissä on tapahtunut pieniä muutoksia.
 • Medialukutaito ja mediavaikuttaminen korostuvat yleisissä ja moduulikohtaisissa tavoitteissa.
 • YH1-kurssiin on tullut lisäksi mediavaikuttaminen.
 • YH2 Taloustiedon moduulissa oman talouden hoitoon liittyvät asiat ovat tarkentuneet. Uutena asiana on myös kestävä talouskasvu.
 • YH4 Lakitiedon moduulissa painopiste on selkeämmin yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.