Allmänna användarvillkor för Otavas digitala undervisningsmaterial

Uppdaterad 5.8.2015

Licens och användarvillkor

Otavas digitala undervisningsmaterial är en nätprodukt, som skolan får i bruk för ett år i taget.

Läraren förflyttar sig till produkten via Otavas Lärarrum med sina personliga koder, som inte får överlämnas till andra lärare, elever eller till personer utanför skolan.

Det digitala undervisningsmaterialet är planerat för lärarledd undervisning. Vi rekommenderar att läraren loggar ut från Otavas Lärarrum eller låser datorn på rasterna eller när datorn står obevakad i klassen.

Upphovsrätt

Materialet är skyddat av upphovsrättslagen (404/61). Det är tillåtet att skriva ut och använda materialet i samband med undervisning i klass. Det är förbjudet att kopiera, distribuera eller ändra det här materialet eller delar av det.

Granskningsrätt

Kopiosto r.f. bevakar och har rätt att granska att användarvillkoren följs. Mer information lämnas av Kopiosto r.f. (www.kopiosto.fi).

© Förlagsaktiebolaget Otava