Artikkelit

Yläkoulun biologia: Elo-sarjan digituotteiden päivitykset syksyllä 2023

Elo-sarjan digituotteiden päivitykset valmistuvat syyslukukaudeksi 2023, osa jo kevään aikana. Tässä artikkelissa kerromme, mitä uudistuksia on luvassa Elo 7–9 digiopetusaineistoon, digikirjaan ja digilisätehtäviin.

Lyhyesti

Digituotteiden päivitykset keskittyvät alaspäin eriyttämiseen, navigaation ja rakenteen selkiyttämiseen sekä pelillisyyden ja tehtävien lisäämiseen. Olemme halunneet vastata päivityksillä opettajilta saatuihin toiveisiin, jotta oppimateriaali palvelee heitä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Alaspäin eriyttäminen:   

 • Alaspäin eriyttäviä koetehtäviä
 • Tehtävien tasot näkyvät digikirjassa ja digitehtävissä  

Navigaation ja rakenteen selkiyttäminen: Digiopetusaineistossa opettajan materiaalien löydettävyys paranee. Digikirjassa navigaatio selkeytyy, kun sisältö pilkotaan pienempiin osiin.  

Pelillisyyttä ja lisää tekemistä: Kahoot!-tietovisat, käsitteet kääntökortteina.  

Elo 7–9 digiopetusaineisto  

Kevään 2023 aikana valmistuvat päivitykset

 • Selkeämpi navigaatio: Opettajan materiaalien navigaatiota selkiytetään. Jatkossa opettajan materiaalit näkyvät suoraan vasemman reunan navigaatiossa ja näin materiaalien löydettävyys paranee.
 • Päivitetty koepaketti: Nykyisiin koetehtäviin (docx-tiedostoja) lisätään alaspäin eriyttäviä koetehtäviä ja puuttuvat mallivastaukset (puuttuvat 7 lk. Elämä ja 9 lk. Ihminen).

Syyslukukaudeksi 2023 valmistuvat päivitykset

 • Kahoot!-tietovisat: Jokaiseen lukuun lisätään Kahoot!-tietovisa, joka kertaa luvun tärkeimpiä sisältöjä. Kahoot! tuo pelillisyyttä oppitunneille ja toimii kertauksena ennen koetta. 
 • Käsitteet kääntökortteina: Digiopetusaineistoon lisätään jokaiseen lukuun käsitteiden kertaamista ja harjoittelemista varten kääntökortit (käsite / sama selitys kuin sanastossa). Kääntökortit ovat opettajan materiaaleissa otsikolla ”Harjoittele käsitteitä”.
 • Koetehtäviin OPS:n tavoitteet: Nykyisiin koetehtäviin (docx-tiedostoja) lisätään tieto, mihin opetussuunnitelman tavoitteisiin koetehtävät liittyvät.
 • Päättöarvioinnin kriteerit: Digiopetusaineistoon lisätään päättöarvioinnin tueksi materiaalia, jossa kerrotaan esimerkkejä, miten Elo-sarjan sisältöjä voi käyttää apuna päättöarvioinnissa.   

 • Lajikuvien päivittäminen: Lajikuvia päivitetään uusilla kuvilla.  

Elo 79 digikirja ja digitehtävät

 • Tehtävien tasot: Tehtävien vaikeustaso näkyy vasemman palkin sisällysluettelossa. 1 pallo = kaikille yhteinen helppo, 2 palloa = kaikille yhteinen perustaso, 3 palloa = ylöspäin eriyttävä.  
 • Harjoittelen käsitteitä: Kts. digiopetusaineiston ”Harjoittele käsitteitä”. Samat kääntökortit lisätään myös digikirjaan.