Artikkelit

Tulevaisuustaidot #nyt

Jotta voidaan opettaa lapsille ja nuorille tulevaisuustaitoja, on meidän aikuisten ensin haastettava itsemme oppimaan uutta. ”Meidän on ajateltava oppilaan parasta, eikä omaa mukavuuttamme”, toteaa Otavan Markku Pelkonen Kajaanissa Muuttuva koulu -seminaarissa.  

Muuttuva koulu -seminaari kokosi Kajaaniin digitaalisen oppimisen asiantuntijoita. Otavan Markku Pelkonen nosti omassa puheenvuorossaan esiin tärkeän aiheen: tulevaisuustaidot. Mutta ennen kuin etenemme tulevaisuustaitoihin, Pelkonen nostaa esiin teemat toimintaympäristön muutos, yksilön kasvun asenne ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri.  

Kuten viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, kriisit vahvistavat toimintaympäristön muutosta. Pandemian aikana digitalisaatiossa tapahtui maailmanlaajuisesti ajatellen kahdeksassa kuukaudessa noin kymmenen vuoden harppaus, ja lisäksi globaalit haasteet digitalisaatiosta ilmastonmuutokseen muokkaavat toimintaympäristöä kiihtyvällä vauhdilla.  

”Toimintaympäristön muutos ja esimerkiksi digitalisaation kiihtyminen aiheuttaa sen, että osaaminen vanhenee entistä nopeammin ja samalla asiantuntijuus saa uusia muotoja. Enää ei riitä, että kouluttautuu kerran elämässä, vaan jatkuva oppiminen on välttämätöntä ja jokainen meistä joutuu miettimään, mikä on oma asenne uuden oppimiseen.”  

Pelkonen ei ole niinkään huolissaan nuorista, vaan aikuisista, jotka ajattelevat, että he voivat marssia eläkeikään saakka ikään kuin vanhoin valoin. Hän kertoo omakohtaisen tarinan siitä, kuinka kollegoiden palaute sai hänet huomaamaan, että hän oli jämähtämässä digioppimisessa dinosaurukseksi.  

”Jos ei kehitä itseään voi saada kuulla olevansa muinaisjäänne, niin kuin minulle kävi. Kollegoiden palaute herätti minut kriittisesti tarkastelemaan omaa tekemistäni ja aloin tietoisesti opetella uutta ja samalla opetella pois omista vanhentuneista käytänteistäni.” 

Vastuu omasta oppimisesta on jokaisella itsellään, ja jokainen voi muuttaa omaa asennettaan muutosten edessä, mutta miten varmistaa kasvumyönteisyys ja taitojen opettaminen kouluissa?  

”Mitä yhteisöllisempi oppimiskulttuuri löytyy taustalta tai mitä enemmän yhteisö tukee kasvumyönteistä asennetta, sitä enemmän oppimista tapahtuu. Ihmiset oppivat kasvumyönteisessä kulttuurissa parhaiten.” 

Yhteisöllinen oppimiskulttuuri vie kohti tulevaisuuden taitoja 

Oppimiskulttuurin kehittäminen ratkaisee sen, miten taidot kehittyvät ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta vahva ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri on yhtä tärkeä niin nuorille kuin aikuisillekin. 

”Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että taitojen rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa, joten oppimiskulttuurin on kehityttävä vastamaan tätä tarvetta. Muutos kohti vahvaa oppimiskulttuuria lähtee kuitenkin liikkeelle johtamisesta ja johtamiskulttuurin kehittämisestä.” 

Yhteisön taidot kehittyvät sitä enemmän, mitä enemmän toimintakulttuuri kehittyy kohti jaettua johtajuutta, ja mitä enemmän johtajat omalla esimerkillään vahvistavat työyhteisönsä yhteisöllisyyttä ja kasvumyönteistä asennetta. 

”Skenaarioajattelu on yksi yhteisöllinen tulevaisuustaito. Organisaatiot, joissa on yhdessä mietitty päämäärä ja joissa on yhdessä pohdittu erilaisia mahdollisia kehityskulkuja, saadaan johdettua maaliin vähemmällä muutosvastarinnalla kuin edestä johdetut organisaatiot.” 

Tulevaisuudessa tarvittavista taidoista Pelkonen nostaa keskiöön asenteen jatkuvaan oppimiseen, empatian, vuorovaikutustaidot ja hyvinvointiosaamisen sekä teknologian roolin. Nämä varmasti korostuvat tulevaisuudessa, mutta miten koulu voi tukea nuoria kriittisten taitojen kehittymisessä?  

”Olemme kaikki uuden äärellä ja meidän on työyhteisöissä yhdessä pohdittava, minne olemme menossa ja miksi. Haluan haastaa kaikki rehtorit kuulostelemaan oman koulun oppimiskulttuuria. Miten teillä ihmiset toimivat yhdessä ja miten he puhuvat oppimisesta?” kysyy Pelkonen lopuksi. 

Mitä muuta Tulevaisuustaidot #nyt -esitys piti sisällään? Katso koostevideo esityksestä.  

Kiinnostuitko johtamisen, työyhteisön tai oppimiskulttuurin kehittämisestä?  

Tutustu Otavan johtamisen ja työyhteisön kehittämisen valmennuksiin tai ota rohkeasti yhteyttä markku.pelkonen@otava.fi 

Lue lisää tulevaisuustaidoista ja Otavan monialaisen oppimisen ratkaisuista

Lue lisää Muuttuva koulu -seminaarista