Artikkelit

Hyvinvoivassa työyhteisössä osataan kohdata ja kannustaa

Jotta työyhteisössä viihdytään ja voidaan hyvin, on tärkeää kiinnittää huomiota toimintakulttuurin kehittämiseen ja esimerkiksi yhteisistä pelisäännöistä sopimiseen mahdollisimman sujuvan arjen varmistamiseksi. Pudasjärven Hirsikampuksella lähdettiin tänä lukuvuonna vahvistamaan toimintakulttuuria Otava Oppimisen palveluiden pelikirjatyöskentelyn avulla. 

Otava Oppimisen palveluiden valmentajat Annukka Koivunen ja Heikki Hyyryläinen ovat olleet mukana tukemassa ja osallistamassa Pudasjärven Hirsikampuksen työyhteisöä yhteisten käytänteiden kehittämisessä. Yhtenäiskoulun koulurakennus otettiin käyttöön viitisen vuotta sitten, ja koulussa on jo tehty paljon hyvää työtä työyhteisön yhteisöllisyyden eteen. ”Nyt meneillään oleva valmennus painottuu yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen ja jalkauttamiseen.  Maaliskuussa pääsimme pitämään valmennusta paikan päälle ja samalla tutustumaan vielä paremmin Hirsikampuksen upeaan työyhteisöön ja tiloihin.”, Annukka Koivunen iloitsee.  

Työyhteisön toimintakulttuurin voi usein aistia tarkastelemalla ihmisten tapaa toimia toistensa kanssa, ja Hirsikampuksen työyhteisö saa Otavan valmentajilta kiitosta. Valmennuksen aikana käytyjen keskusteluiden aikana on käynyt selväksi, että Hirsikampuksella työyhteisön jäsenet kuuntelevat ja kannustavat toisiaan. ”Myös meidät valmentajat on kohdattu yhteisissä tapaamisissa todella hyvin. Vaikka aina ja kaikissa tilanteissa totuus ei olisikaan tämä, näyttäytyy työyhteisöstä ulkopuolisellekin hyvä henki. Niin kollegat kuin vierailijatkin kohdataan ystävällisesti.”, Koivunen jatkaa.  

Pelikirja tehdään yhdessä 

Valmennuksen aikana on luotu työyhteisön pelikirja, ja yhteiseen tekemiseen on osallistunut Otavan valmentajien johdolla koko työyhteisö. Prosessin aikana käytyjen keskusteluiden ja yhteisen työskentelyn pohjalta koostettuun Hirsikampuksen pelikirjaan on kirjattu työyhteisössä jo toimivia tai toimiviksi toivottuja hyviä periaatteita ja niiden kuvauksia. Periaatteiden lisäksi pelikirjaan on kirjattu onnistumisen eväitä, jotta periaatteet lähtevät elämään arjessa ja tukevat työyhteisön jäseniä erilaisissa arjen tilanteissa.  

”Onnistumisen eväillä tarkoitetaan konkreettisia asioita ja tekoja, joihin kukin työyhteisön jäsen on omassa toiminnassaan valmis sitoutumaan ja näin edistämään periaatteen toteutumista Hirsikampuksella. Hirsikampuksen pelikirjaan on kirjattu esimerkiksi kunnioittavan kohtaamisen periaate ja hyviä käytänteitä siihen, miten kaikki työyhteisön jäsenet kohdataan tasa-arvoisesti”, Koivunen kertoo. Lisäksi pelikirjassa on tarkasteltu esimerkiksi tiimien toimintaa, viestintää ja oppilaiden osallistamista. 

Kuvassa Otavan Heikki Hyyryläinen (vas.), apulaisrehtorit Simo Silander ja Juha Pätsi, rehtori Susanne Nyman ja Otavan Annukka Koivunen.
Pudasjärvellä pelikirjavalmennus sujui iloisissa tunnelmissa. Kuvassa Otavan Heikki Hyyryläinen (vas.), apulaisrehtori Simo Silander ja vs. apulaisrehtori Juha Pätsi, vs. rehtori Susanne Nyman ja Otavan Annukka Koivunen.

Pelikirja ei yksinään riitä muuttamaan toimintakulttuuria, mutta kun jokainen työyhteisön jäsen on saanut osallistua pelikirjan periaatteiden laatimiseen, on niiden toteutumiseen arjessa helpompi sitoutua. Sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin tarkoittaa jokapäiväisiä valintoja koulupäivien aikana. Kun periaatteena on työyhteisön jäsenten tukeminen, niin periaatteen toteutuminen edellyttää kohtaamista, kuuntelemista sekä kannustamista eteenpäin haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa.  

Pelikirjaan kirjattuja asioita on tärkeä käsitellä työyhteisössä myös valmennuksen jälkeen ja työyhteisössä tuleekin huolehtia siitä, että pelikirja on ajan tasalla eikä pelikirja saa hautautua arkistoon. Pelikirjan laatimisen ja jalkauttamisen jälkeen siihen on tärkeä palata aika ajoin ja sitä pitää myös päivittää.

Pelikirja tukee muutoksessa 

Otavan pelikirjavalmennus soveltuu kaikille niille työyhteisöille, joissa halutaan kehittyä kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria ja kehittää yhteisiä käytänteitä sujuvan arjen takaamiseksi. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota yhteisölliseen työkulttuuriin muutosten keskellä, mikäli esimerkiksi pienemmät koulut ovat yhdistymässä isommaksi yhteisöksi tai johdossa tapahtuu muutoksia.  

Uuden toimintakulttuurin omaksuminen on tärkeää ja työyhteisön pelikirja auttaa sopimaan uusista pelisäännöistä. Kun työyhteisössä on käynnissä isoja muutoksia, voi ulkopuolinen tuki olla tarpeen, sillä se auttaa työyhteisöä suuntaamaan katseen oikeisiin asioihin. Toimintaa onnistutaan silloin kehittämään niin, että koulun arki etenee mahdollisimman sujuvasti ja kaikilla koko työyhteisössä on hyvä olla ja oppia – niin lapsilla kuin aikuisillakin.

Myös Pudasjärven rehtorit vahvistavat hyödyt ulkopuolisesta avusta. “Otavan valmentajat ovat olleet suurena apuna tiivistämässä suuren työyhteisön ajatuksia yhteiseksi näkemykseksi. Emme olisi rehtorityön arjessa kyenneet vastaavaan. Lisäksi ulkopuolinen, jolla on kokemusta myös muista yhteisöistä, osaa vinkata tärkeistä asioista, jotka vahvistavat myös meidän rehtoreiden työtä. Olemme kokeneet rehtorien sparraukset hyvin toimiviksi”, vs. rehtori Susanne Nyman tiivistää Hirsikampuksen rehtoreiden ajatukset. 

Kiinnostuitko työyhteisön kehittämisestä?   

Tutustu Työyhteisön pelikirja -valmennukseen tai ota rohkeasti yhteyttä valmentajiimme annukka.koivunen@otava.fi tai heikki.hyyrylainen@otava.fi 

Lue lisää Otavan työyhteisön kehittämisen valmennuksista