Artikkelit

Uusi koulu – uudet kujeet

Uusi koulurakennus rohkaisee myös toimintakulttuurin muutokseen Lauritsalan koulussa. Otava Oppimisen palveluiden valmennukset, vuosikello ja pelikirja tukevat muutoksen toteuttamisessa. Lauritsalan koulun rehtorit kertovat kokemuksiaan yhteistyöstä Otavan palvelutiimin kanssa.

Lauritsalan koulu Lappeenrannassa muuttaa uusiin moderneihin tiloihin tammikuussa 2022. Koulun rehtorit Jukka Mielikäinen ja Heidi Laari pitävät tärkeänä, että yhtä aikaa uuden koulun rakennusprojektin kanssa aloitetaan uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen yhdessä työyhteisön kanssa. Uusi toimintakulttuuri ei rakennu itsestään uuden koulurakennuksen myötä. Lauritsalassa tiedetään, että uudenlainen toimintakulttuurin eteen on tehtävä yhdessä töitä koko työyhteisön kanssa.

Mitkä olivat rehtorien odotukset toimintakulttuurin kehittämisen kumppanille? Heidi ja Jukka kertovat hakeneensa konkreettisia ratkaisuja, uusia näkökulmia, apua jäsentämiseen ja ennen kaikkea ulkopuolista keskusteluttajaa. ”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan ja ulkopuolinen voi tuoda muiden koulujen kokemuksia mukaan keskusteluun ja sanoittaa asioita uudella tavalla”, he kiteyttävät.

Miksi yhteistyökumppanina Otava Oppimisen palvelut?

Lauritsalan koulun rehtorit valitsivat uuden koulun toimintakulttuurin kehittämiseen kumppanikseen Otava Oppimisen palvelut. Ensikontakti tapahtui ProRexi-tapahtumassa Helsingissä. Mikä sai heidät valitsemaan juuri Otavan muiden ehdokkaiden joukosta? ”Teidän kanssanne yhteistyö lähti hyvin vauhtiin, kuuntelitte hyvin meidän ajatuksia ja toiveita, ja valmennus muokkautui juuri meidän toivomaamme suuntaan”, rehtorit kertovat. Lauritsalaan valittu kahden lukuvuoden Oppimisen vuosikello eli kuukausimaksuun perustuva palvelu oli Heidin mukaan myös tärkeä valintakriteeri: ”Ratkaiseva tekijä oli, että saatiin kustannuksia ja tekemistä jaettua useammalle lukuvuodelle eikä pottia tarvinnut maksaa kerralla.”

Räätälöityä palvelua

Otava suunnitteli yhteistyössä koulun rehtoreiden ja johtoryhmän kanssa Lauritsalaan kahden lukuvuoden mittaisen vuosikellomaisen valmennusohjelman. Yhteistyö alkoi yhdessä muokatusta tarjouksesta, joka jo aivan alkuvaiheessa muokattiin Lauritsalan tarpeiden mukaiseksi. Rehtorit kertovat suunnittelun sujuneen hyvässä dialogissa: ”Koko valmennuksen etenemisen ajan Otava on muokannut suunnitelmia, ja meille on tullut vahva tunne kuuntelemisesta ja räätälöinnistä, joka on meille tärkeää.”

Valmennukset aloitettiin vuoden 2020 tammikuussa koko koulun yhteisellä lähivalmennuksella ja pelikirjan rakentamisella. Lauritsalalaisten kanssa valmennusohjelmaa on viety eteenpäin koronasta huolimatta ja silti turvallisesti. Toinen kevään valmennus toteutettiin maaliskuussa etänä. ”Koronasta huolimatta on edetty ja onnistuttu. Venyttiin yhdessä etäopetusjakson alussa pitämään kokonaan etävalmennus. Kirjaamisen haasteellisuudesta tuli jonkin verran korjaavaa palautetta, mutta ajatukset saatiin kasaan ja se on tärkeintä”, kertovat rehtorit.

Kevään etävalmennuksen palautteet vahvistivat sen, että työyhteisön kehittäminen ja tiimeissä työskentely onnistui erittäin hyvin digiyhteyksien kautta. Kaikki valmennusmateriaalit ja mallipohjat ovat digitaalisia, joten niiden yhteiskäyttö onnistuu hyvin myös etänä.

Valmentajat ja valmennettavat

Koulun rehtorit halusivat aloittaa pelikirjan rakentamisen sattumanvaraisesti jaetuissa sekatiimeissä, ja näin myös tehtiin. ”On tullut oikeasti kohtaamisen tilanteita työyhteisön sisällä. Rauhallinen keskusteluaika on ollut erittäin tärkeää. Se on saanut myös hyvää palautetta, sillä kaikki kokevat, että ovat tulleet kuulluiksi”, Heidi kertoo.

Tutkimusten mukaan opettajat haluavat koulutusta sellaisilta valmentajilta, jotka tuntevat koulun arjen. Otavan valmentajat ovat kokeneita opettajia eri kouluasteilta. Jukka kertoo tästä myös Lauritsalan näkökulmasta: ”Opettajat kokevat tärkeäksi, että kouluttajalla on kokemusta siitä, mistä hän puhuu. Yhtenäiskouluissa toinen puoli muodostuu aineenopettajista, joita tuntuu olevan vähemmän kouluttajien joukossa. Otava kykeni tältäkin osinkin vastaamaan Lauritsalan koulun johtoryhmän toiveeseen.”

Lauritsalan pelikirjassa koko koulun henkilöstö on yhteisöllisin työtavoin rakentanut pelisäännöt uuden koulun arkeen. Tiimien keksimät pelikirjan eri osia kuvaavat otsikkomotot kertovat rakentavasta ja aktiivisen iloisesta yhteistyöstä:

  • Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus: Yhes myö ollaa enemmä
  • Yhteiset oppituntikäytänteet: Erilaisii ja yhes vahvempii
  • Teknologia arjen tukena: Full digi, muttei hiki
  • Lauritsalan koulun pelikirja on loppusilausta vaille valmis, ja viimeisen lähivalmennuksen aikana tiimit työstävät yhteisopetuksen suunnittelupohjat talven aikana tehtävien yhteisopetuskokeilujen jälkeen valmiiksi.

Koulu muuttuu – miten muutos mahdollistetaan?

Lopuksi vielä rehtoreille, koulun johtamisen ammattilaisille kysymys, joka on varmasti jokaisen rehtorin ajatuksissa: Onko koulun muuttaminen mahdollista ja miten toimintakulttuurin muuttaminen onnistuu parhaiten? ”Koulun pitää muuttua, kun maailma muuttuu. Ammattijohtajan työ on kestävyyslaji. Koulussa on hämmentävän hektinen arki, ja kerran viikossa pysähdytään tiimeihin, työryhmiin tai kokouksiin, joissa toimintakulttuuria pitäisi kehittää. Sitten on noin 20-30 minuuttia aikaa ratkaista joku tärkeä asia. Hektisestä arjesta huolimatta johdolle on tärkeää tehdä pitkän linjan kehitystyötä, josta tuodaan koko työyhteisön käsittelyyn osasia harkitusti ja palastellen.” Näin kiteyttää rehtori Jukka Mielikäinen.

Tässä ovat Heidin ja Jukan teesit, miten koulun rakenteilla mahdollistetaan koulun toimintakulttuurin muutos:

  • Koulun päivärytmiin hybridimalli: pitkiä tunteja tai vaihtotunteja, lyhyitä spurtteja, toisaalta rauhoittumisen hetkiä.
  • Mahdollistetaan ryhmien ja opettajien kohtaamiset: koulu alkaa ja loppuu kaikilla samaan aikaan.
  • Tilat tukevat toimintakulttuuria: jokaisella oma kotisolu tuo tunteen joukkoon kuulumisesta ja turvallisuudesta.
  • Tiimioppimisen malli: jokaisella on aikaa sanoa sanottavansa ja häntä oikeasti kuunnellaan, aikuiset harjoitelleet ensin ja sitten viedään oppilaiden suuntaan, mahdollistaa yhdessä työskentelyn.
  • Tehdään yhdessä: reksit askeleen edellä mutta tuntosarvet hereillä miettien, missä kohdin mikäkin asia otetaan esiin ja kehitetään uutta yhdessä.

Onko sinun koulusi yhteistyökumppanin tarpeessa? Otavan valmennukset tukevat koulun kehittämistä monissa eri tilanteissa.

Tutustu valmennustarjontaamme >