Artikkelit

Rakentamo – koulun toimintakulttuurin kehittämisen tuki digitaalisena palveluna

Meille Otavan palveluliiketoiminnassa on ollut alusta lähtien tärkeää, että voimme jakaa asiakasyhteistyön ja teknologiakumppanuuksiemme avulla kerrytettyä osaamispääomaamme kaikille asiakkaillemme maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Haluamme olla koulujen ja kuntien kanssa rakentamassa kestävää ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, joten siinä mielessä tämän uuden, digitaalisen palvelumme nimi Rakentamo on hyvin kuvaava, sanoo Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelujen liiketoimintajohtaja.

Rakentamo-palvelun tarina alkoi Otavan kehittämästä modulaarisen sisällön jakelualustasta, johon aloimme tallentaa valmennustilanteidemme parhaita kokemuksia ja ideoita toimintakulttuurin kehittämisen isoista teemoista.

Rehtoreiden sekä koulu- ja kunta-asiakkaidemme kanssa työskennellessämme olemme huomanneet, että koulujen toimintakulttuuriin liittyvät haasteet koskevat tyypillisesti johtamista, johtamisen rakenteita, vuorovaikutusta sekä tapaa tehdä asioita yhdessä systemaattisesti ja johdetusti. Monesti nämä haasteet korostuvat esimerkiksi tilanteissa, joissa kouluyhteisö ja tilat uudistuvat ja totutut tavat toimia muuttuvat. Oppimiskulttuurin näkökulmasta olemme havainneet, että monilla kouluilla on ollut haasteita suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Syynä on monesti se, että yhteissuunnitteluaikaa ei koulun arjessa olla pystytty järjestämään tai sitten yhteisissä suunnittelukäytänteissä on ollut puutteita.

Valmennuksissamme pyrimme tukemaan asiakkaitamme juuri näissä haasteissa ja niinpä Rakentamon alkuperäiset sisällöt syntyivätkin yhdessä asiakkaiden ja yhdessä tekemisen kautta. Pian huomasimmekin, että kaikki tallentamamme, joka toimi meille otavalaisille inspiraationa ja ideana siitä, miten asioita voisi tehdä kouluissa paremmin, toimi hyvin myös valmennuksiemme ennakkoaineistona. Näin syntyi ajatus siitä, että laajennamme omaa tietopankkiamme digitaaliseksi palveluksi, josta myös rehtorit ja työyhteisöt saavat inspiraatiota ja tukea oman koulun toimintakulttuurin rakentamiseen koko lukuvuodeksi.

Rakentamo on työyhteisön yhdessä tekemisen digitaalinen tuki

1.8.2021 julkaistavasta Rakentamosta löytyy valmiita monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä itseopiskelukokoelmia työpohjineen johtamisen, työyhteisön ja oppimiskulttuurin kehittämisen teemoista sekä teemoihin liittyvistä pienemmistä aiheista kuten johtoryhmätyöskentely, johtaminen tai vaikkapa tiimimallit.

Koska uskomme, että aitoa vuorovaikutusta voi tapahtua myös digitaalisesti, olemme varmistaneet, että Rakentamon sisältöjä on helppo jakaa koulun omalle teknologiselle alustalle. Näin rehtorin on helppo fasilitoiden osallistuttaa työyhteisönsä pohtimaan vaikkapa uudenlaisia opettajien välisen yhteistyön käytänteitä, yhteisopettajuutta sekä tiimimäistä työskentelyä. Jo pelkästään Rakentamon tarjoama struktuuri auttaa hahmottamaan, mistä toimintakulttuurin muutoksessa on ylipäänsä kyse, ja samalla se tekee rehtorille oman koulun systeemisen muutoksen johtamisesta helpompaa ja läpinäkyvämpää.

Rakentamo ei siis ole vain itseopiskelupankki vaan se on nimenomaan yhdessä tekemisen digitaalinen tuki ja jatkumo, joka näkyy tilauksen jälkeen Otavan Opepalvelussa kaikille niille, joilla on koulunsa opepalvelutunnukset. Olemme huomanneet rehtoreiden ja opettajien kanssa toimiessamme, että itsenäinen ennakkovalmistautuminen aiheeseen mahdollistaa aikanaan syvemmät ja näkemyksellisemmät keskustelut, joten on tärkeää, että työyhteisö voi tutustua Rakentamon kaikkiin sisältöihin myös itsenäisesti.

Rakentamon teemoja voi syventää valmennuksin

Rakentamo ei ole yksinäinen, digitaalinen saareke koulun arjessa vaan se voi olla myös portti koulun ja Otavan väliseen tiiviimpään yhteistyöhön. Lisäpalveluna kaikkia Rakentamon teemoja voi syventää koulun tarpeisiin suunnitelluilla valmennuksilla, joiden aikana voidaan käsitellä myös sellaisia koulua lähellä olevia, ajankohtaisia aiheita, joita Rakentamosta ei vielä toistaiseksi löydy. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi ohjaustoiminnan uudistaminen, arviointikulttuurin kehittäminen tai oppijoiden ja työyhteisön hyvinvointi.

Rakentamon toimintakulttuurin kehittämisen teemat ja aiheet ovat herättäneet kiinnostusta myös kansainvälisesti. Voimme ajatella, että loppujen lopuksi emme olekaan kehittämässä asiakkaidemme kanssa vain Suomen parasta digitaalista palvelua vaan peräti globaalia kuvaa siitä, mitä kehitetään, kun kehitetään toimintakulttuuria.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista ja valmennuksista täältä >