Artikkelit

Otavan MOK – ilmiömäistä oppimista!

Joko teillä keskustellaan ensi lukuvuoden MOK-asioista? Tuntuuko joskus siltä, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien ideointiin ja suunnitteluun ei riitä aikaa ja energiaa? Voisiko valmis MOK-materiaali olla ratkaisu teidän koulullenne?  

Otavan MOK tarjoaa kouluille ja kunnille ratkaisun monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseksi. Valmis monialainen oppimiskokonaisuus säästää aikaa ideoinnilta ja suunnittelulta, ja saman kokonaisuuden voi toteuttaa helposti muokaten eri luokka-asteilla. Otavan MOK antaa pedagogisen mallin, joka soveltuu monialaisen oppimisen toteuttamisen pohjaksi myös koulun tuleville MOK-viikoille. 

MOK-mallimme avulla on toteutettu onnistuneesti monialaista oppimista jo useilla kouluilla. Positiivista ja kannustavaa palautetta olemme saaneet paljon – niin opettajilta kuin oppilailtakin. Oppilaiden innostus ja luovuus on ollut käsinkosketeltavaa, ja opettajat ovat kiitelleet muun muassa sitä, että MOK-viikon aikana koulun omaa teknologiaa on pystytty hyödyntämään mielekkäästi. Lisäksi valmiin materiaalin ansiosta aikaa on jäänyt opettajien yhteistyön suunnitteluun.  

Otavan MOK-mallia on kehitetty yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa. Jyväskylän OKL on testannut mallimme ja todennut sen toimivaksi ratkaisuksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien läpivientiin. Lue lisää: Jyväskylän yliopiston OKL testasi Otavan monialaisen oppimiskokonaisuuden  

Otavan monialaisen mallin pedagogiset ratkaisut   

Otavan monialainen malli yhdistää tutkivaa oppimista ja projektityöskentelyä. ​Ilmiölähtöisessä mallissa ilmiöön ja sen eri näkökulmiin tutustutaan ensin yhdessä koko luokan kanssa. Yhteisen alun jälkeen oppijat syventyvät ryhmissä valitsemaansa projektityöaiheeseen ja lähtevät etsimään vastauksia itse asettamiinsa tutkimuskysymyksiin.​    

Tutkimusprosessin eri vaiheita tukee digitaalinen työkirja, joka ohjaa ryhmän työskentelyä sekä tarjoaa lisätietoa monipuoliseen tiedonhakuun ja vaihtoehtoja tiedon dokumentointiin. Jokainen vaihe sisältää selkeät johdantovideot sekä taitotavoitteet, joiden toteutumista ryhmät arvioivat jokaisen vaiheen päätteeksi.           

Opettajan rooli oppimiskokonaisuudessa on olla ohjaamassa ja tukemassa oppijoiden työtä.​ Opettajan rooli korostuu projektin alkuvaiheessa, kun opettaja ohjaa kokonaisuuden aloitusta. Kun ryhmien tutkimukset käynnistyvät, opettajan rooli on olla tukemassa ryhmiä tarvittaessa.     

Otavan MOK – helposti ja tuetusti käyttöösi   

Ottamalla valmiin monialaisen oppimiskokonaisuuden koulullenne, säästätte aikaa raskaalta suunnittelutyöltä. Koulullenne sopivan oppimiskokonaisuuden voi valita useista eri ajankohtaisista teemoista kuten ilmastonmuutos, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Valmiin oppimiskokonaisuuden mukana saatte kaikki tarvittavat materiaalit: oppilaan työkirjan, opettajan ohjeet ja itsearviointilomakkeet sekä toteutuksen koulusi teknologiaympäristöön. Yhden kokonaisuuden kesto on n. 20 tuntia.    

Jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa, saatte avuksenne Otavan valmentajat. Yksi MOK-valmennuskokonaisuus sisältää neljä tuntia lähi- tai etävalmennusta valitulle opettajaryhmälle (6–12 opettajaa). Valmennuksen aikana perehdytään oppimiskokonaisuuden pedagogiseen ja tekniseen toteuttamiseen ja tuetaan materiaalin käyttöönotossa. Materiaali jää koulun käyttöön ja sitä on myös mahdollista muokata omiin tarpeisiin sopivammaksi.

Ja näin MOK-viikko on valmis alkamaan!   

Palautetta Otavan monialaisista oppimiskokonaisuuksista    

” Kokonaisuus oli yhdessä Otavan kanssa mietitty ja toimi hyvin koulujen Office 365 -ympäristössä. Digilaitteita, kynää ja paperia käytettiin sujuvasti rinnakkain.” 

– Jari Halonen, Ylöjärven tvt- ja tutoropettajakoordinaattori  

”Oli ehdottoman tärkeää, että Otava tuotti materiaalin ja projektin rungon – näin kattavaa kokonaisuutta ei olisi ollut mitenkään mahdollista suunnitella ja tuottaa opettajan normaalin työn ohessa. Projektin runko oli todella toimiva ja toimii erinomaisena lähtökohtana myös tuleville projekteille.” – Opettaja Heinsuon koululta  

”Ehdottomasti suosittelemme. Luova ja rohkea avaus sekä multimodaalisuudessaan että tutkivan oppimisen mallintamisessa” – Jyväskylän OKL  

Kiinnostuitko? 

Ota rohkeasti yhteyttä valmentajiimme heikki.hyyrylainen@otava.fi  tai annukka.koivunen@otava.fi     

Lue lisää MOK-valmennuksesta: Monialaisuus ja tulevaisuustaidot  

Tutustu myös muihin valmennuksiimme verkkosivuillamme.