Artikkelit

Kahdeksan askelta digitaalisen johtajuuden polulla

Toimintakulttuurin kehittäminen koskee rehtoreita kuten kaikkia johtajia, ja muutoksessa onnistuminen vaatii yhteistä sanakirjaa. Jos johtamisen kieli ei vastaa koulun työyhteisön arjessa käytettyä sanastoa, ymmärrys yhteisistä tavoitteista jää hämäräksi eikä niihin sitouduta.

Digitaalisen johtajuuden valmennuspolku on syntynyt vastaamaan toimintakulttuurin kehittämisen kysymyksiin. Mitä digitalisaatio tarkoittaa? Miten siitä ja sen aiheuttamista muutoksista tulisi viestiä? Miten saada osallistettua ihmiset mukaan muutokseen? Miten huolehtia sekä itsensä kehittämisestä että jaksamisesta omalla kohdalla?

Asiakaskoulujemme kanssa yhdessä suunniteltu Digitaalisen johtajuuden polku on valmennus, joka on suunnattu kaikille toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Se yhdistää digitaaliset itseopiskelumoduulit, fasilitoidut työpajat sekä johtoryhmän sparraukset tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi valmennus ohjaa täyttämään moduulikohtaisia työkirjoja. Työkirjat ohjaavat jäsentämään omaa pohdintaa aiheiden ympärillä ja valmistautumaan yhteisiin työpajoihin.

”Monimuoto-opiskelu oli hyvä tapa opiskella oman työn ohessa.”

Asiakkaiden palaute valmennuksesta on ollut hyvää. Esimerkiksi erään ison kunnan perusopetuksen rehtoreille pidetty valmennus sai kiitosta monipuolisuudesta, tuoreudesta ja selkeydestä. Lisäksi itseopiskelun ja työpajojen nivominen yhdeksi kokonaisuudeksi toimi osallistujien mielestä hyvin. Tehtäväpaketit auttoivat ymmärtämään käsiteltävää kokonaisuutta, ja osallistujat löysivät valmennuksen kautta myös hyödyllistä vertaistukea: vertaiskeskusteluiden ansiosta ymmärrys käsiteltävistä aiheista syventyi.

“Kokemuksemme on, että tällaiselle valmennukselle on kysyntää. Monet asiat ovat jo olemassa, mutta yhteinen ymmärrys ja asioista viestiminen on saattanut jäädä puolitiehen. Johtajuus on murroksessa ja digitalisaatio muuttaa toimintakenttää, mutta me voimme valita, näemmekö tilanteen kuormittavana vai mahdollisuutena kehittyä, oppia pois vanhasta ja astua innostuneina uuteen”, toteaa liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen Oppimisen palveluista.

Digitaalisen johtajuuden polku – askel askeleelta

ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA valmennuksessa avataan toimintakulttuuria käsitteiden ja esimerkkien kautta. Oppimisprosessin tavoitteena on tukea toimintakulttuurin systeemistä kehittämistä sekä pohtia teknologian roolia ja vaikutusta muutoksessa. Lisäksi valmennettavien on tarkoitus arvioida oman koulunsa toimintakulttuuria ja sen kehitystarpeita.

TOISESSA VAIHEESSA on tarkoitus ottaa digitalisaation peruskäsitteet hyvin haltuun ja lisätä ymmärrystä siitä, miten teknologian jatkuva kehittyminen muuttaa oppimis- ja vuorovaikutustilanteita. Jokainen osallistuja pohtii myös oman koulunsa oppimiskulttuuria ja oppimista tukevan teknologian roolia osana oman koulun toimintaa.

KOLMANNESSA VAIHEESSA sukelletaan toimintakulttuurin syventävään osioon, tehdään simulaatioharjoitteita ja suoritetaan reflektoivaa pohdintaa suhteessa omiin toimintamalleihin. Vaiheessa kuljetaan itsestäänselvyyksien havainnoinnista hämmennyksen kautta asian työstämiseen. Kun asioita nostaa rohkeasti yhteisiin keskusteluihin, avautuu aito mahdollisuus kehittymiseen yhdessä.

NELJÄS VAIHE johdattaa kohti älykkäästi toimivaa organisaatiota. Haastavan osion ytimessä ovat tiimimallit, osallistava johtamiskulttuuri sekä jaettu johtajuus. Miten saadaan paitsi luotua jaettua johtajuutta tukeva tiimimalli henkilöstön vahvuuksia hyödyntäen, mutta myös asetettua tavoitteet ja malli niiden seurantaan?

VIIDENNESSÄ VAIHEESSA tiedostetaan digitaalisen johtajuuden mahdollisuuksia oman johtamisidentiteetin kehittämisessä ja tutkitaan itsensä kehittämisen eri puolia. Johtajan on osattava johtaa itseään, jotta voi johtaa muita. Vaiheessa oleellista rehellinen itsearviointi.

KUUDES VAIHE vie osaamisen johtamisen haastavaan aiheeseen. Osaamistarpeiden tunnistaminen, tavoitteiden asetanta ja mittaaminen ovat edellytyksiä osaamisen johtamiselle. Pohdintaa ja analyysia: miten käännetään osaamiskartoituksen tulokset toimenpiteiksi?

SEITSEMÄS VAIHE on johtamistehtävä, jossa osallistujat antavat Empatiatähden monialaisen oppimiskokonaisuuden omille opettajilleen ja sitä kautta astutaan sisään oppimiskulttuurin ytimeen ja kysymykseen: Miten sinun koulussasi johdetaan oppimiskulttuuria?

VIIMEISESSÄ VAIHEESSA astutaan tulevaisuuteen. Millaista oppimiskulttuuria rakennamme ja miten takaamme oppilaillemme tarvittavat taidot tulevaisuudessa? Vaiheessa on tarkoitus löytää systemaattisia käytännön keinoja tulevaisuustaitojen kehittämiseksi kouluissa.

Kiinnostuitko?

Ota rohkeasti yhteyttä markku.pelkonen@otava.fi 

Voit myös lukea lisää toimintakulttuurin kehittämisestä verkkosivuiltamme.