Artikkelit

Futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen kannustaa nuoria uskomaan unelmiinsa

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista ajattelua ja osaamista. Jatkuvasti muuttuvassa ja globaalissa työympäristössä korostuvat itsensä kehittäminen, ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot sekä yrittelijäisyys. Virheitä ei kannata pelätä.

Otava Oppimisen palvelut toteutti yhdessä Perttu Pölösen kanssa Yrittäjämäinen asenne ja tiimityöskentely -oppimiskokonaisuuden, jonka tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja sekä kannustaa yrittäjämäisen asenteen omaksumiseen. On tärkeää, että oppilailla on parhaat mahdolliset eväät menestyä tulevaisuuden työelämässä – näytti se sitten miltä tahansa. Tukea tähän haasteeseen tarjoaa oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittäminen ja erityisesti työelämä- ja yrittäjyystaitojen vahvistaminen.

“Kaikkien ei tarvitse osata yrityksen perustamisen käytännön vaiheita, mutta yrittäjämäisestä asenteesta on hyötyä meille kaikille”, Pölönen toteaa.

Kokeile ja tee yhteistyötä

Uudessa Yrittäjämäinen asenne ja tiimityöskentely –oppimiskokonaisuudessa on neljä osiota, joista jokaisessa on noin päiväksi tekemistä. Tehtävät toimivat itsenäisesti, joten niitä voi ottaa käyttöön joustavasti eri mittaisille oppitunneille. Jokainen osio sisältää innostavan aiheeseen liittyvän Pertun videotervehdyksen, ajatuksia herättäviä pohdintatehtäviä sekä runsaasti hauskoja ryhmähaasteita.

“Yrittäjämäinen asenne on sitä, että uskoo omiin kykyihinsä ja uskaltaa kokeilla. Oppiminen tulee kokeilun jälkeisestä pohdinnasta eikä siihen päästä, jos ei ole uskallusta kokeilla” Pölönen kiteyttää.

Työelämän muuttuessa syntyy uusia mahdollisuuksia, jotka odottavat yrittäjiään ja toteuttajiaan. Yrittäjämäisen asenteen lähtökohtana onkin se, että tuntee itsensä ja unelmansa. “Yrittäjyys on unelmien toteuttamista, mutta on myös hyvä muistaa, että unelmia ei toteuteta yksin. Tiimityöskentely ja työn tekeminen yhdessä unelmien eteen on tärkeää”.

Opi virheistä ja kehitä itseäsi

Yrittäjämäiseen asenteeseen kuuluu vahvasti myös virheistä oppiminen ja itsensä kehittäminen. Kukaan ei osaa kaikkea heti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uusia asioita kannattaisi kokeilla ja tavoitella, päinvastoin. “Ollaan usein herkkiä kritiikille ja ajatellaan, että olemme huonoja, kun jokin menee pieleen. Virheistä kuitenkin oppii. Virheiden löytäminen on hyvä asia, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja parantaa. Tämän oivaltaminen on ollut iso oppitunti omalla yrittäjäurallani”.

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen on tärkeä taito, jota kannattaa harjoitella. Pölösen mukaan tässä prosessissa kannattaa itsensä lisäksi myös kuunnella muita, sillä vuorovaikutuksessa toisten kanssa opimme itsestämme. Omien vahvuuksien tunnistamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun työnteko perustuu yhä enemmän tiimityöskentelyyn. Tiimityöskentelyssä saadaan yleensä parhaat tulokset, kun oikeat henkilöt ovat juuri heille sopivissa rooleissa ja vuorovaikutus toimii tiimin sisällä.

Ole rohkea!

Hyväkin idea jää toteuttamatta, ellei ole rohkeutta toimia. Yrittäjämäiseen asenteeseen kuuluu vahva usko omaan osaamiseen sekä uskallus tarttua toimeen tavoitellakseen unelmiaan. Tämä vaatii itsensä johtamista ja kykyä kehittää omia työskentelytapojaan. “Pitää haluta ottaa asioista selvää ja olla oma-aloitteinen sekä uskaltaa viedä asioita eteenpäin”.

Perttu Pölönen kannustaa opettajia altistamaan oppilaita erilaisille asioille ja intohimoille sekä rohkaisemaan heitä, jotta he pääsisivät kunnolla vauhtiin. “Olennaisinta ei ole se, tuleeko yrittäjyydestä ura tai ammatti vaan se, että oppii itsestään jotakin uutta”, Pölönen sanoo.

Lue lisää valmennuksistamme >