Hur bygger man en god gruppanda?

Allt
Artiklar
Nyheter
Tips för undervisningen

Fem tips för undervisningen i kemi och fysik

Jukka Kohtamäki

Biologitips för årskurs 7–9: Undersök snötäcket

Vändagen 14.2

Förnyade Forum 9 Samhällslära uppmuntrar eleverna att påverka

31.1.2019

Differentiera undervisningen med hjälp av Scene

28.1.2019

”Vi hoppar, studsar och balanserar på matematiklektionerna” – Ett mångsidigt läromedel ger läraren frihet

9.1.2019

Undervisa om klimatförändringen

Med flexibla Scene lär sig alla engelska

31.10.2018

Läskunnighet är en framtidsfärdighet

Siri Kolu
11.10.2018

Att röra sig i naturen gör barnen kreativa – erfarenheter av utomhuspedagogik

10.10.2018

Gör IKT-färdigheter till en del av lektionen – ta i bruk digimediauppgifterna!

2.10.2018

Hjärngymnastik – mjukstarta programmeringsundervisningen

1.10.2018

Gå på krypjakt – flytta lektionen utomhus!

19.9.2018

Hur bygger man en god gruppanda?

Mervi Juusola
29.8.2018

Nya Lärarrummet har anpassats efter lärarnas behov

27.8.2018

Sju råd inför årskurs ett

Kati Solastie
6.8.2018

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 – vi är fortfarande en betrodd hanterare av personuppgifter

15.6.2018

Lärarens färdigheter vid bedömning av lärande och kunnande

Najat Ouakrim-Soivio
6.3.2018

Vi skapar framtiden tillsammans

Teuvo Sankila
11.1.2018